top of page
  • Ģertrūdes draudze

Ievēlēta draudzes jaunā padome un revīzijas komisija

24. novembrī tika ievēlēta draudzes padome un revīzijas komisija uz nākamajiem 3 gadiem.


Šīs vēlēšanas tika organizētas atšķirīgi kā iepriekš, jo ārkārtējā situācija valstī noteica īpašu kārtību un draudzes sapulci organizējām divās daļās - pirmā notika attālināti, izmantojot tiešsaisti interneta vietnē, bet draudzes padomes un revidentu vēlēšanas notika klātienē no 15. līdz 24. novembrim, ievērojot piesardzības pasākumus.


Jaunajā draudzes padomē ievēlēti 12 draudzes locekļi:

Edmunds Ābelītis, Sigita Dišlere, Arta Graudiņa, Andra Krūmiņa, Dita Kuģeniece, Zanda Kurciņa, Ilze Murāne, Gatis Ozols, Anda Puķīte, Raimonds Raudiņš, Mārtiņš Vīndedzis,

Agnese Zārdiņa.

Padomes sastāvā ir arī draudzes mācītāji.


Padomes kandidāti: Ilmārs Broks, Līgija Grīnberga, Una Klapkalne.


Tika ievēlēts revīzijas komisijas sastāvs: Dainis Senuta, Aina Dambe, Aina Zommere.


Jaunās padomes pirmais uzdevums bija ievēlēt draudzes priekšnieku un arī jaunu draudzes valdi.

Par draudzes priekšnieku tika ievēlēts Mārtiņš Vīndedzis.

Draudzes valdē darbojas visi draudzes mācītāji un 7 draudzes locekļi. Valdes priekšnieks ir arī ievēlētais draudzes priekšnieks – Mārtiņš Vīndedzis, draudzes mantzine – Arta Graudiņa. Pārējie valdes locekļi ir Inga Karu, Anda Puķīte, Emīls Rode, Alvis Apinītis un Līna Rudzone.


Lai jaunievēlētā padome un valde varētu oficiāli sākt savu darbību, ir jāsagaida apstiprinājums no Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Virsvaldes un dievkalpojuma laikā jāiesvēta jaunie padomes locekļi.


Paldies draudzes locekļiem par aktivitāti un dalību draudzes kopsapulcē! Paldies padomes kandidātiem par atsaukšanos un gatavību kalpot!


Paturēsim aizlūgšanās mūsu draudzes padomi un valdi!

Comentarios


bottom of page