• Ģertrūdes draudze

Informācija par 15.oktobra dievkalpojumu

Ņemot vērā Ministru Kabineta noteikumus slimības Covid 19 izplatības mazināšanai, sabiedriskās vietās, tostarp baznīcā, noteikts lietot sejas masku. Apmeklējot 15.oktobra dievkalpojumu, aicinām to ievērot. Informācija par dievkalpojumu turpmāku kārtību tiks ziņota pēc padomes sēdes, kas risināsies 16.oktobrī.


“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.