• Ģertrūdes draudze

Mācītāja Krista Kalniņa dzejoļu grāmatiņas atklāšanas svētki

Sagaidot savu dzimšanas dienu, mūsu draudzes mācītājs Krists Kalniņš līdzcilvēkiem dāvāja dzejas krājumu “Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa”. Šis veikums ir viņa pateicība par to, ko dzīvē saņēmis. Krists bija iecerējis grāmatiņas atklāšanas svētkus piedzīvot klātienē, daloties priekā ar līdzcilvēkiem, tomēr valstī noteikto ierobežojumu dēļ to nebija iespējams īstenot. Taču tas neliedza iespēju svētkus svinēt attālināti. Krists kopā ar māsu Rēziju Kalniņu abu dzimšanas dienas vakarā tiešraidē no mūzikas un drāmas telpas OratoriO aicināja ieklausīties "Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņas" lasījumos.“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.