top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Māceklības ceļš" Ģertrūdē

“Māceklības ceļš” ir jauna kustība Ģertrūdē, kas dos iespēju stiprināt attiecības ar Dievu un savu ticības ceļu piedzīvot sadraudzībā ar citiem Kristus sekotājiem. Esi aicināts uz attālinātu iepazīšanās tikšanos Zoom 15. decembrī pl. 19.00, lai uzzinātu vairāk. Tikšanās saite pieejama ŠEIT.


Jēzus pulcēja ap sevi mācekļus. Viņš pavadīja kopā ar viņiem laiku, kopā kalpoja un vēlāk sūtīja viņus darīt citus par mācekļiem. Mācekļi bija ieaicināti Kristus dzīvē līdz paši tapa par Kristus dzīvi citiem. Būt kristietim un Kristus māceklim nozīmē ļaut Kristus dzīvei sastapt manu dzīvi. Tā ir skaistākā un nozīmīgākā ikdienas un arī visas mūsu dzīves satikšanās. Tai ir pārveidojošs spēks un tā atstāj mūsu dzīvē svētītu ietekmi, kā arī mūs dara spējīgus ietekmēt vidi, kur dzīvojam.


“Māceklības ceļš” ir jauna kustība mūsu draudzē, kas palīdz augt savās personīgajās attiecībās ar Dievu un sadraudzībā ar citiem Kristus mācekļiem. Līdz ar 2022. gada Zvaigznes dienu 6. janvārī iesāksim pirmo Māceklības ceļa posmu, kam esam devuši apzīmējumu - Betlēmes posms. Šī posma aicinājums ir piedzimt kopā ar Kristu un augt kopā ar Viņu.


Betlēmes posms Māceklības ceļā ir lieliska iespēja jauniem kristiešiem atklāt to, kā praktiski izskatās dzīve ar Kristu un kopā lietot instrumentus, kas palīdz veidot attiecības ar Dievu. Tāpēc šajā posmā īpaši aicinām ģertrūdiešus, kas draudzei pievienojušies nesen. Taču šis nav aicinājums tikai jauniem draudzes locekļiem. Māceklības ceļa Betlēmes posms būs laba vieta, kur arī ģertrūdiešiem ar pieredzi kopt savas attiecības ar Kristu un citam ar citu praktiskā veidā. Iespējams esam izgājuši vairākus kursus un apmācības draudzē par dažādiem garīgas dzīves aspektiem, taču vienmēr paliek jautājums, cik no tā mums ir izdevies pielietot savā dzīvē. Šī ir vieta un laiks, kur to darīt un tajā citam citu atbalstīt.


Betlēmes posmam ir divi galvenie virzieni - personīgais laiks ar Dievu un tikšanās māceklības grupā.

Dalība šajā kustībā paredz apņemšanos ik dienas veltīt noteiktu laiku savu attiecību kopšanai ar Dievu - lūgšanu, Svēto Rakstu lasīšanu un apceri. Māceklības ceļā esam aicināti trenēt vērību un uzmanību pret to, ko Dievs dara manā dzīvē. To pamanīt, tam ļauties un arī aktīvi piedalīties Viņa darbā. To visu ir grūti paveikt vienam un nereti esam piedzīvojuši, ka mūsu labās apņemšanās dažādu iemeslu dēļ noplok. Māceklības grupa būs tikšanās laiks, lai dalītos ar piedzīvoto un saņemto savās personīgajās attiecībās ar Dievu. Tāpat arī tas būs laiks lai klausītos Dievā caur citu brāļu un māsu pieredzi un viņu piedzīvoto savā ceļā ar Kungu. Tā būs iespēja gan citam citu iedrošināt, gan arī izaicināt un turēt atbildīgus, lai no Dieva saņemtais netiktu paslaucīts zem ikdienas steigas un aizņemtības “tepiķīša”. Katrs Māceklības ceļa dalībnieks saņems savu māceklības grupu, kas būs veidota no apmēram 6 cilvēkiem. Tikšanās māceklības grupā notiek ne retāk kā katru otro nedēļu un tas ir laiks sadraudzībai, laiks dalīties un klausīties citos, kā arī kopā lūgt un slavēt.


Laiku pa laikam notiks kopīgas visu Māceklības ceļa dalībnieku lielās satikšanās jeb formācijas dienas, kuru ietvaros mums būs iespēja mācīties par dažādiem garīgiem instrumentiem un praksēm, kuras izmantot savā personīgajā laikā ar Dievu, kā arī māceklības grupā. Pirmā Māceklības ceļa formācijas diena paredzēta 8. janvārī.


15. decembrī pl. 19.00 paredzēta iepazīšanās tikšanās reize, kas notiks Zoom. Tikšanās saite pieejama ŠEIT. Tā būs iespēja vairāk dzirdēt par Māceklības ceļu un tā Betlēmes posmu, kā arī uzdot sev interesējošos jautājumus. Visus, kuri būs izdarījuši izvēli piedalīties Māceklības ceļā, aicināsim uz tikšanos 29. decembrī pl. 19.00, bet Zvaigznes dienas dievkalpojumā 6. janvārī pl.18.00 saņemsim svētību Māceklības ceļa Betlēmes posma sākšanai. Betlēmes posms ilgs līdz 2022. gada jūnijam.


Aicinām pieteikties Māceklības ceļā līdz 27. decembrim. Pieteikšanās saite ŠEIT.


Sīkāka informācija, rakstot uz e-pastu: maceklibascels@gertrude.lv vai zvanot Ditai (tālruņa nr. 26840012) vai kādam no draudzes mācītājiem.Comments


bottom of page