top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 302. diena

MŪŽĪGĀ CERĪBA


Bibliskās tradīcijas centrā ir atziņa, ka Dieva mīlestību nevajag aizmirst. Tai vajadzētu palikt kopā ar mums tagadnē. Kad viss ir tumsā, kad mēs esam izmisušu balsu ieskauti, kad mēs vispār neredzam jebkādu izeju, tad mēs varam atrast pestīšanu mīlestībā, kuru atminamies. Mīlestību, kura nav vienkārši pagātne, bet ir dzīvs spēks, kas mūs uztur tagadnē. Caur atmiņu mīlestība pārsniedz laika robežas un piedāvā cerību jebkurā mūsu dzīves brīdī.


SVĒTIE RAKSTI

Zaglis citādi nemaz nenāk kā vien, lai zagtu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pārpārēm. ES ESMU labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm.

Jāņa evaņģēlijs 10:10-11


LŪGŠANA

Kādu gan prieku esmu atradis šajā ticības dzīvē! Kādā uzvarā es piedalos Tevis dēļ! Svētība pēc svētības mani aptver, kad es pakļaujos Taviem svētajiem ceļiem. Tu esi slavas un goda Dievs, pārpilnas žēlastības un patiesības Dievs. Tu krāšņi ietērp mani un svaidi mani ar bezgalīgu žēlastību.

Tevis dēļ es varu pacelties virs vilšanās mākoņiem, ienirt prieka okeānos vai vienkārši stāvēt uz zemes. Tu esi drosme, kas piepilda mani Tavā Svētajā iedrošinājumā. Bailēm ir jāpazūd Tevis dēļ. Es vairāk neesmu ieslodzīts tajās.

Tu esi spēks, kas aicina ticēt, kad šaubas kliedz man sejā. Tu esi mans miera avots un pielūgsmes rosinātājs. Esmu skaists Tevis dēļ. Tu sauc mani par Savu un esi radījis mani vērtīgu. Dzīve ir piedzīvojums Tevis dēļ! Tu esi iemesls, kāpēc esmu brīvs!


UZDEVUMS

Paņem lapu un uzraksti pēc iespējas vairāk iemeslu, par kuriem esi pateicīgs Dievam par Viņa vadību Tavā dzīvē. Mācies saskatīt Labā gana attieksmi, kas izlejas pār Tevi, un kā Viņš ikkatrā mirklī rūpējas un priecājas par Tevi.

bottom of page