top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 1. diena

JAUNS SĀKUMS


Mums ir jāiemācās dzīvot katru dienu, katru stundu, katru minūti kā jaunu sākumu, kā unikālu iespēju darīt visu jaunu. Iztēlojieties, ka mēs varētu izdzīvot katru momentu kā mirkli, kas ir pilns jaunas dzīvības. Iztēlojieties, ka mēs varētu dzīvot katru dienu kā dienu, kura ir pilna ar apsolījumiem. Iztēlojieties, ka mēs varētu iet cauri jaunajam gadam, vienmēr klausoties balsi, kura mums saka: “Man ir dāvana priekš tevis, un es nevaru sagaidīt, kad tu to ieraudzīsi!” Iztēlojieties to!

Vai ir iespējams, ka mūsu iztēle var vest mūs pie mūsu dzīves patiesības? Jā, ir! Problēma ir tā, ka mēs ļaujam mūsu pagātnei, kura ar katru gadu kļūst aizvien garāka, mums sacīt: “Tu jau to visu zini! Tu jau to visu esi redzējis, esi realists – nākotne būs tikai pagātnes atkārtojums. Mēģini izdzīvot to, cik vien labi spēj.” Daudz viltīgu balsu čukst mums ausīs lielus melus: “Te nav nekā jauna zem šīs saules… neļauj sevi apmuļķot.”

Ja mēs klausāmies šajās balsīs, tad tās pierāda, ka viņām ir taisnība: mūsu jaunais gads, mūsu jaunā diena, mūsu jaunā stunda kļūst plakana, garlaicīga, muļķīga un bez nekā jauna. 

Tātad, kas mums ir jādara? Pirmkārt, mums tās balsis ir jāaizdzen prom. Un tad mums vajag atvērt mūsu prātus un mūsu sirdis tai balsij, kura skan cauri mūsu dzīves kalniem un ielejām, sakot: “Ļauj man tev parādīt, kur es dzīvoju starp cilvēkiem. Mans vārds ir “Dievs ar tevi”. “Es noslaucīšu visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis.” (Atkl. gr. 21:4) 


SVĒTIE RAKSTI 

Es dzirdēju varenu balsi atskanam no troņa: redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, un viņš mājos kopā ar viņiem, un viņi būs viņa tauta, pats Dievs būs ar viņiem un būs viņu Dievs. Un Dievs noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz sāpju vairs nebūs, jo viss bijušais ir pagājis. Tas, kas sēdēja tronī, teica: “Redzi, es visu daru jaunu. Tad viņš teica: raksti, jo šis vēstījums ir uzticams un patiess.” Un viņš man sacīja: “Tas ir noticis. Es esmu Alfa un Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam dzert bez maksas no dzīvā ūdens avota. Kas uzvar, tas mantos šo visu, un es būšu viņa Dievs, un viņš būs mans dēls. (Atklāsmes grāmata 21:3–7)


LŪGŠANA

Dievs, Tu esi ieskāvis manu sirdi. Es esmu pārņemts ar ilgām pieskarties tam, kas nav vēl atklāts, bet tomēr esošs. Tik neticami īsts. Tu esi pilnīga patiesība, kura vada mani un šķīsta manus motīvus. Tu apklāj manas kļūdas un piešķir man nebeidzamu žēlastību. Tu esi mīlestība. Kad Tu runā, mana sirds kļūst dzīva. Kad Tu čuksti, mana dvēsele atrod mieru. Tu esi elpa, kura dzen mani uz priekšu. Es vēlos Tevi pazīt. Pagodināt Tevi. Izpatikt Tev ar dzīvi, kura ir nemitīgas uzticības pilna. Es vēlos atklāt noslēpumus, kurus esi apslēpis, lai es tos atrastu. Es vēlos būt šķīsts savā sirdī. Es vēlos Tevi redzēt. Sirdspuksti manās krūtīs apliecina, ka vēl nav par vēlu. Tu esi nemainīgs. Tu esi tuvu. 


DIENAS UZDEVUMS

Ieraksti savā plānotājā laiku, kuru veltīsi Dievam. Vēlams, lai tās varētu būt 30–60 minūtes.

Comments


bottom of page