top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 101. diena

IZŠĶIR SAVAS SĀPES NO CITU SĀPĒM


Tavā sirdī ir īstas sāpes. Sāpes, kas patiesi pieder tev. Tagad tu zini, ka tu nevari no tām izvairīties, ignorēt vai tās apspiest. Šīs sāpes ir tās, kas tev atklāj, ka tu esi aicināts dzīvot solidaritātē ar salauzto cilvēci.

Tomēr tev ir uzmanīgi jāizšķir savas sāpes un sāpes, kas sevi ir piestiprinājušas pie tavas sirds, bet patiesībā nav tavas sāpes. Kad tu jūties atraidīts, kad tu domā par sevi kā par izgāšanos vai nederīgu, tev ir jābūt uzmanīgam, lai neļautu šīm domām un emocijām caurdurt tavu sirdi. Tu neesi izgāšanās vai nederīgs. Tāpēc tev no šīm sāpēm ir jāatsakās kā no nepatiesām. Tās var tevi paralizēt un atturēt tevi mīlēt veidā, kādā tu esi aicināts mīlēt.

Izšķirt patiesās sāpes no nepatiesajām ir cīņa. Bet, ja tu paliksi uzticīgs šai cīņai, tu aizvien skaidrāk ieraudzīsi savu unikālo aicinājumu mīlēt. Kad tu redzi šo aicinājumu, tu aizvien vairāk būsi spējīgs pieņemt savas patiesās sāpes kā savu unikālo ceļu uz godību.


SVĒTIE RAKSTI

“ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”

(Jāņa evaņģēlijs 15:1-5)


LŪGŠANA

Atjauno, atsvaidzini, atdzīvini mani, Dievs. Esmu izdilis, man vajadzīgs Tavs pieskāriens. Liekas, ka nespēju salabot lietas, bet Tu spēj. Šis tumsas laiks meklē, kā apdzēst manu ticību, bet es tam neļaušu. Tā vietā es pacelšu savu galvu un ļaušu katrai krīzei tuvināt mani Tev. Jo Tu esi vienīgā atbilde.

Uzklausi manas sirds saucienu un atklāj Sevi krāšņumā. Noslīcini manas neatlaidīgās skumjas Savā mīlestībā. Tu vienmēr esi mani vadījis tik pilnīgi - es zinu, ka Tu mani tagad nepametīsi. Lai Tavs vaigs apspīd mani, steidzies man palīgā.

Jo Tu esi mani nosaucis par Savu smaržīgo dārzu, par vīnadārzu, kas nes bagātīgu ražu. Lai arī Tu man liec pabarot tautas, aizsargmūri ir nojaukti un ienaidnieks zog augļus no mana dārza.

Ja Tu nenāksi un nerūpēsies par mani, Tavu dārzu, es palikšu tukšs - manai dzīvei nebūs nekā, ko parādīt. Apgaismo Savu vaigu pār mani, un es atkal uzziedēšu. Tavas godības tuvumā es būšu divkārši auglīgs. Tevī es atradīšu savu ceļu.


DIENAS UZDEVUMS

Ko Dievs tevī vēlas iztīrīt? Kam tu vēl pretojies? Grēksūdze ir brīnišķīgs dārza kopēja instruments, lai tu nestu vēl vairāk augļu. Piesakies uz grēksūdzi. Dieva Gars tevi vadīs un atklās visu, kas jāatstāj Viņam.

Comments


bottom of page