top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 102. diena

DIEVA MĪLESTĪBA AIZDZEN VISAS BAILES


Mums ir tieksme atklāt savam Kungam tikai to, ko mēs jūtamies ērti rādīt. Bet, jo vairāk mēs uzdrošināsimies Viņam atklāt visu savu trīcošo “es”, jo vairāk varēsim sajust, ka Viņa mīlestība, kas ir pilnīga mīlestība, aizdzen visas mūsu bailes.

Tāpēc, Kungs, es apsolu, ka es nebēgšu, nepadošos un nepārstāšu lūgties, pat tad, kad tas viss šķiet kā nevērtīga un bezjēdzīga laika un spēka izšķiešana. Es vēlos, lai Tu zini, ka mīlu Tevi, pat ja nejūtos Tevis mīlēts, un ceru uz Tevi, lai arī bieži piedzīvoju izmisumu. Lai šī ir kā neliela nomiršana, ko es varu piedzīvot kopā ar Tevi un Tevis dēļ, un lai tā kalpo par veidu, kā piedzīvot vienotību ar tiem miljoniem cilvēku šajā pasaulē, kuri cieš daudz vairāk nekā es.


SVĒTIE RAKSTI

Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos un Viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam Viņā un Viņš mūsos, ka Viņš ir devis mums no sava Gara. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis Dēlu par pasaules Pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva Dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo, tāpat kā Viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes; bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.

Jāņa 1. vēstule 4:12-19


LŪGŠANA

Kungs, es esmu šeit, Tavā priekšā, un man nav nekā, ko slēpt. Es atdodu sevi visu Tavās rokās. Tu mani pazīsti labāk nekā jebkurš cits. Tu lasi manu sirdi kā atvērtu grāmatu un turi to Savās rokās ar vislielākajām rūpēm. Es Tevi lūdzu - nojauc tās sienas, ko esmu sabūvējis priekšā savai pagātnei. Aizdzen melus, kam esmu noticējis, par to, ka kaut ko varu un ka kaut ko vajadzētu no Tevis slēpt. Aizdzen bailes atklāties un būt patiesam Tavā priekšā. Palīdzi man nešaubīgi ticēt, ka visu, kas bijis, un arī visu, kas būs, Tu zini, un tāpat esi izvēlējies mani mīlēt. Tu esi mana tagadnes realitāte un mana cerība nākotnei. Kungs, es nevēlos, ka kaut kas būtu starp mums. Es dodu Tev atļauju pārmainīt manu sirdi, arvien vairāk to tuvinot Tev. Nekad neļauj manai mīlestībai un uzticībai pret Tevi apsīkt.


UZDEVUMS

Paņem papīra lapu un uzraksti uz tās 1-2 lietas, ko tu nekad nevienam negribētu par sevi atklāt. Tad izstāsti šīs lietas Jēzum un atļauj Viņam tevi mīlēt arī tur, kur jūties visvairāk ievainojams.

bottom of page