top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 103. diena

BEZ IERUNĀM UZTICIES, KA ESI MĪLĒTS


Vārds “ticība” daudziem nozīmē - pieņemt kaut ko tādu, ko nav iespējams saprast. Cilvēki bieži saka: "To un to nevar izskaidrot, tev vienkārši tam ir jātic." Tomēr, kad Jēzus runā par ticību, viņš vispirms domā bezierunu paļaušanos uz to, ka esi mīlēts, lai tu varētu atteikties no visiem neīstajiem veidiem, kā iegūt mīlestību. Tāpēc Jēzus saka Nikodēmam, ka, ticot Dieva mīlestībai, kas nolaidusies līdz zemei, mēs tiksim atbrīvoti no raizēm un vardarbības un iegūsim mūžīgo dzīvību. Runa ir par paļaušanos uz Dieva mīlestību. Grieķu vārds ticībai ir “pistis”, kas burtiski nozīmē "uzticība". Ikreiz, kad Jēzus saka cilvēkiem, kurus Viņš ir dziedinājis: “Tava ticība tevi ir izglābusi”, Viņš saka, ka viņi ir atraduši jaunu dzīvi, jo ir pakļāvušies Viņam, pilnībā uzticoties Viņā atklātajai Dieva mīlestībai.


SVĒTIE RAKSTI

Ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat – kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debess lietām? Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi tas, kas no debesīm nokāpis – Cilvēka Dēls. Un, kā Mozus čūsku ir paaugstinājis tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikvienam, kas Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.

Jāņa evaņģēlijs 3:12-18


LŪGŠANA

Tavi vārdi, Tavi apsolījumi, Dievs, ir kā enkurs manai dvēselei. Es Tev ticu. Es Tev uzticos. Lai arī mana sirds tiek raustīta dažādos virzienos, es pieķeros Tavai sirdij. Lūdzu, vadi mani Savā mīlestībā, un es nekad nebaidīšos. Es neaizmirsīšu, kas es esmu un kam es piederu. Es esmu Tavs, un Tu esi mans. Tu nekad mani neaizmirsīsi. Tava labestība atklājas tajā, kā Tu par mani rūpējies. Tu esi maigs, laipns un visuvarens. Kungs, aizdzen manas sirds nostūros mītošās šaubas un neuzticību, lai pāri nepaliktu nekas kā tikai cerība uz Tevi un uzticība Tavai mīlestībai. Un, ja es lūdzu kaut ko, kas man patiesībā nav vajadzīgs, es uzticos, ka Tu, kas redzi katru manas sirds un dvēseles vietu, dosi man to, kas man patiešām ir nepieciešams. Es uzticos, ka viss, pēc kā ilgojos, ir atrodams Tevī. Es paceļu savu lūgšanu pretī Tev un atstāju to Tavās rokās.


UZDEVUMS

Vai vari savā ikdienā pamanīt kādu neīstu veidu, caur kuru mēģini atrast mīlestību un mierinājumu? Apņemies šodien, ka katru reizi, kad izjutīsi vēlmi meklēt mīlestību kādā vietā, kas nav Dievs, tu sev atgādināsi: “Dievs mani mīl, un es uzticēšos Viņa mīlestībai. Es paļaušos uz Viņu, ka Viņš piepildīs katru manu vajadzību.”

bottom of page