top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 107. diena

JĒZUS PADARA REDZAMU MŪSU DZIĻĀKO "ES"


Mūsu sirds ir cilvēka būtības centrā. No turienes nāk mūsu dziļākās domas, intuīcija, emocijas un lēmumi. Bet arī tieši tur mēs bieži vien esam visvairāk atsvešināti no sevis. Mēs zinām maz vai neko par savu sirdi. Mēs turamies pa gabalu, it kā baidītos no tās. Tas, kas ir visintīmākais, arī ir tas, kas mūs visvairāk biedē. Tur, kur visvairāk esam paši, bieži vien esam sveši paši sev. Tā ir mūsu cilvēciskās būtības sāpīgā daļa. Mēs neiepazīstam savu apslēpto būtības centru; un tāpēc mēs dzīvojam un mirstam, bieži vien nezinot, kas mēs patiesībā esam. Ja jautājam sev, kāpēc domājam, jūtam un rīkojamies kādā konkrētā veidā, bieži vien mums nav atbildes, tādējādi mēs atklājamies kā svešinieki paši savā namā.

Garīgās dzīves noslēpums ir tāds, ka Jēzus vēlas mūs satikt mūsu sirds noslēgtībā, tur darīt mums zināmu Savu mīlestību, atbrīvot mūs no mūsu bailēm un padarīt mums saskatāmu mūsu pašu dziļāko “es”. Tāpēc savā sirdī mēs varam mācīties ne tikai iepazīt Jēzu, bet caur Jēzu arī paši sevi.


SVĒTIE RAKSTI

Redziet, cik lielu mīlestību Tēvs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni un tādi arī esam. Pasaule mūs neatzīst, tādēļ ka tā nav atzinusi viņu. Mīļotie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Zinām, ka tad, kad tas atklāsies, mēs būsim līdzīgi viņam, mēs redzēsim viņu tādu, kāds viņš ir.

Jāņa 1. vēstule 3:1-2


LŪGŠANA

Dievs, es piederu Tev. Es neko nevēlos paturēt sev. Mana sirds ir Tava - nāc un sastopies ar mani tur. Tu pazini mani, pirms nopini mani manas mātes miesās. Nav nekā manī, kas būtu Tev apslēpts. Kad es atskatos uz savu dzīvi, es redzu Tavas mīlestības nospiedumus, Tu mani Savā žēlastībā aicināji Tev sekot un Savā mīlestībā piespiedi mani Sev cieši klāt, kaut arī es neesmu darījis neko, lai to būtu pelnījis. Dažkārt es slēpos no Tava skatiena, tomēr Tu nekad nenovērsies. Tagad viss, kas es esmu, pieder Tev. Palīdzi man tuvāk iepazīt Tevi un caur to arī atklāt, kas es esmu Tevī. Es pastiepjos pēc Tavas rokas un lūdzu - ved mani tālāk. Es vēlos redzēt, kur Tava mīlestība mani aizvedīs.


UZDEVUMS

Apstājies spoguļa priekšā, ieskaties sev acīs un pavadi tā trīs minūtes. Nenovērsies un nepēti telpu vai ko citu sevī. Vienkārši ļauj sev sastapties ar paša skatienu, kā tavas acis kavētos kāda tuva un mīļa cilvēka acīs.

bottom of page