top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 112. diena

NOLAISTIES LĪDZ SIRDIJ


Klusa viena vārda atkārtošana var mums palīdzēt no prāta nolaisties līdz sirdij. Šai atkārtošanai nav nekā kopīga ar ko maģisku. Tas nav domāts, lai izsauktu kādu triku no Dieva vai piespiestu Viņu mūs sadzirdēt. Gluži otrādi, vārda vai teikuma bieža atkārtošana var palīdzēt mums koncentrēties, pavirzīties uz sirdi, radīt iekšējo klusumu, tādējādi sadzirdot Dieva balsi. Kad mēs vienkārši mēģinām klusi sēdēt un gaidīt, lai Dievs runā uz mums, mēs piedzīvojam, ka tiekam apbērti ar nebeidzamām domām un idejām. Savukārt, kad izmantojam ļoti vienkāršus teikumus, piemēram, “Ak, Dievs, nāc man palīgā” vai “Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mani”, vai vienkārši atkārtojam vārdu “Kungs” vai “Jēzus”, kļūst vieglāk daudzos traucēkļus palaist, neļaujoties nomaldīties to pavedienos. Šāda vienkārša, īsa atkārtota lūgšana var lēnām iztukšot mūsu pārblīvēto iekšējo dzīvi un radīt klusu vietu, kurā varam veldzēties ar Dievu. Tās var kļūt kā kāpnes, pa kurām mēs varam nolaisties līdz sirdij un tādējādi pacelties pie Dieva.


SVĒTIE RAKSTI

Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam! Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darait Kunga Jēzus Vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur Viņu.

(Pāvila vēstule kolosiešiem 3:16-17)


LŪGŠANA

Tēvs, esmu pārņemts ar Tavas klātbūtnes godību. Tā ir dzīvības avots, pāri plūstošs strauts, kas plūst pār manu dvēseli. Tavas mīlestības smarža ir apreibinoša, atbrīvojot mani no jebkuriem šķēršļiem Tev tuvoties. Pilnīgā paļāvībā es atveldzējos drošībā Tavās rokās.

Izlej Svētā Gara eļļu pār manu sirdi un izmērcē to tajā, lai visa veida mezgli un šķēršļi atraisās. Pārveido mani. Vadi mani Savas godības augstumos. Ļauj, lai mana nedalītā pievēršanās Tavai godībai ir Tev patīkama.

Šajā miera vietā Tevis noliktais ceļš manai dzīvei kļūst viegls priekš manis. Tu apbur mani ar Savu mīlestību, un esmu pilnībā un mūžam Tavs.


DIENAS UZDEVUMS

Izbrīvē tuvākās nedēļas laikā vismaz stundu, kad vari iet pastaigā, pavadīt laiku savā lūgšanu stūrī vai kur citur, lai varētu nodoties būšanai kopā ar Dievu. Šajā laikā tuvojies Dievam, klusībā mēģinot pie sevis atkārtot lūgšanu: “Kungs Jēzu Kristu, apžēlojies par mani”.

Comments


bottom of page