top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 114. diena

LŪGŠANĀ MĒS PIENESAM SAVAS DOMAS IEPRETIM DIEVAM


Lūgšana nenozīmē domāšanu par Dievu iepretim domāšanai par citām lietām, tāpat tā nenozīmē laika kavēšanu ar Dievu iepretim būšanai ar citiem cilvēkiem. Tiklīdz sākam dalīt mūsu domas tajās, kas ir par Dievu, un tajās, kas ir par citām lietām, piemēram, cilvēkiem, notikumiem, mēs nošķiram Dievu no mūsu ikdienas dzīves. Tajā mirklī Dievs tiek novirzīts uz mūsu dzīves nelielu dievbijības stūrīti, kur mēs domājam savas dievbijīgās domas un piedzīvojam dievbijīgās sajūtas. Lai arī tas ir svarīgi, pat absolūti nepieciešami priekš mūsu garīgās dzīves nošķirt laiku tikai un vienīgi Dievam, mūsu lūgšana var kļūt par nepārtrauktu lūgšanu tikai tad, kad visas mūsu domas – skaistās un neglītās, augstās un zemās, cieņpilnās un apkaunojošās, bēdīgās un priecīgās – var tikt domātas Tā klātbūtnē, kas mīt mūsos un aptver mūs. Mēģinot to darīt, mūsu nerimstošā domāšana tiek pārvērsta par pastāvīgu lūgšanu, pārvirzot mūs no pašcentrēta monologa uz Dievā centrētu dialogu. Caur šīm darbībām mēs vēlamies novirzīt mūsu domas sarunai ar Dievu. Tāpēc galvenais jautājums ir nevis, ko mēs domājam, bet Kam mēs pienesam savas domas.


SVĒTIE RAKSTI

Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. Neapslāpējiet Garu.

(Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 5:16-19)


LŪGŠANA

Kungs, es vēlos redzēt Tavu seju visas dienas garumā. Raudzīties Tavās acīs, kas aizdedzinājušas manu sirdi ar svētu degsmi. Tu esi manu ilgu mērķis. Velc mani Sev tuvāk.

Kungs, esmu nošķīris sevi Tev un ilgojos staigāt šauro patiesības ceļu. Priekškars ir pāršķelts, un Tu sauc mani par Savu mīļoto, es ilgojos labāk Tevi iepazīt. Alkstu pēc skaidras Tevis saskatīšanas. Es patiesi ilgojos Tev pieskarties, turēt Tavu roku, kas tik bieži ir turējusi manējo.

Saskaņo manas domas un jūtas ar Savējām. Dāvā līdzjūtības dāvanu, ka spēju mīlēt, kā Tu mīli, un piedot, kā Tu piedod. Vēlos, lai mani vārdi un visas domas atspoguļo Tavu sirdi un atklāj šķīstus motīvus. Apturi manu prātu no klejojošām domām. Vēlos dzīvot dzīvi, kas patīkama Tev, visā savā ikdienā, lai nekas, ko daru, nekavē mani no ceļa, kurš ved Tavā klātbūtnē.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien visas dienas garumā mēģini dzīvot, ieaicinot Kungu, lai Dievs ir pavisam klātesošs ikkatrā notikumā, ikkatrā domā un sajūtā, ko izdzīvo. Mēģini visu, ko piedzīvo, sajūti un pārdomā, ietvert sarunā ar Dievu. 

Comments


bottom of page