top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 118. diena

ATVER SEVI DIEVAM


Lūgt nozīmē atvērt savas rokas Dievam. Tas nozīmē lēnām atbrīvoties no spriedzes, kas sažņaudz tavas dūres, un pieņemt savu dzīvi ar pārliecību, ka tā tev nepieder un nav īpašums, kas jāaizstāv, bet ir dota kā dāvana, ko saņemt. 

Pāri visam lūgšana ir dzīves veids, kas ļauj rast mieru pasaulē, kad atver savas rokas Dieva apsolījumiem un atrodi cerību sev pašam, savam kaimiņam un savai pasaulei. Lūgšanā iespējams sastapt Dievu ne tikai maigā balsī un vieglā vēsmā, bet arī pasaules vētrās, kaimiņa bēdās un priekos un sevis paša sirds vientulībā.

Lūgšana paver iespēju atklāt jaunus ceļus un izdzirdēt gaisā jaunas melodijas. Lūgšana ir dzīves elpa, kas sniedz brīvību doties un palikt tur, kur vēlies, ieraudzīt zīmes, kas parāda ceļu uz jaunu zemi. Lūgšana nav tikai kristieša ikdienai nepieciešama sastāvdaļa vai atbalsta avots grūtā brīdī, tā arī nav taupāma vienīgi svētdienas rītam vai brīdim pirms ēdienreizes. Lūgšana ir dzīve. Tā ir ēšana, dzeršana, darbošanās un atpūta, mācīšana un mācīšanās, spēlēšanās  un darbs. Lūgšana aptver katru mūsu dzīves aspektu. Tā ir nemitīgs atgādinājums par to, ka Dievs ir visur, kur esam mēs, vienmēr aicinot tuvoties Viņam un svinēt dievišķo dzīvības dāvanu. 

Dzīve lūgšanā ir dzīve atvērtām rokām – dzīve, kurā mums nav jākaunas par savu vājumu, bet jāsaprot, ka daudz labāk ir sekot Dievišķai vadībai, nekā mēģināt visu notiekošo noturēt pašam savās rokās. 


SVĒTIE RAKSTI

Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas! Pavēli Tam Kungam savu ceļu un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs: Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai un tavām tiesībām kā saulainai dienai. Esi kluss Tā Kunga priekšā un gaidi uz Viņu. (Psalmi 37:4-7)


LŪGŠANA

Dievs, Tu radīji mani uzvarai. Es vairs neuzlūkošu savus pārbaudījumus kā kritienus un neļaušu tiem sabojāt manu dienu. Es lūkošos uz Tavu labumu, mīlestību un apsolījumiem. Grūtības un pārmaiņas es uzlūkošu kā iespējas, paļaujoties un slavējot Tevi. Tas viss ir nepieciešams manām nākamajām uzvarām.

Es esmu radīts, lai līdzinātos Tev, Jēzu. Es iešu pār ūdeņiem, kas vēlas mani pazudināt. Miers būs mans draugs naktī un palīdzēs pārdzīvot visspēcīgāko vētru. Tu stiprināsi mani ar Savu prieku.

Es izvēlos dalīt uzvaru, ko Tu jau esi man izcīnījis. Mani ticības apliecinājumi atdarīs debesu dārgumus un liks atkāpties visaugstākajiem kalniem. Pat ugunī mani uzturēs Tava mīlestība, jo es esmu Tavs bērns. Kad jutīšos vājš, es piekļaušos Tev, lai Tu stiprini mani no jauna. Es esmu cīnītājs, un nekas mani neatturēs.


DIENAS UZDEVUMS

Attēlo zīmējumā, kā tu iedomājies sevi šobrīd stāvam Dieva priekšā. Vai Dievs priecātos tevi tādu redzēt? Ko vari pamainīt zīmējumā un pēc tam dzīvē, lai jūsu tikšanās būtu mīlestības caurstrāvota?

Comentarios


bottom of page