top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 12. diena

NOSACĪJUMI, KAS MANI PAVERDZINA


Es esmu pats sevi ielicis slazdā, no kura visu laiku jautāju Dievam: “Vai tu mani mīli? Vai tu mani tiešām mīli?” 

Pasaule ir pilna ar nosacījumiem. Tie mums ir jāizpilda, lai kaut ko iegūtu. Pasaule saka: “Jā, es tevi mīlu, bet pie nosacījuma, ka tu labi izskaties, esi gudrs un finansiāli nodrošināts”. Pasaule saka: “Jā, es tevi mīlu, ja vien tev ir laba izglītība, labs darbs un labi sakari, un pazīšanās.” Pasaule saka: “Jā, es tevi mīlu, ja tu spēj daudz strādāt, daudz pelnīt, daudz pirkt”. Pasaules mīlestībai ir neskaitāmi nosacījumi. Tie mani paverdzina, jo nav iespējams tos visus izpildīt pietiekami. Pasaulīgā mīlestība ir un vienmēr būs nosacījumu mīlestība. Kamēr vien es meklēšu savu būtību šajā pasaules nosacījumu mīlestībā, es palikšu ieslodzīts pasaules slazdā  pūloties to iegūt, tad atkal krist atpakaļ un pūlēties atkal un atkal. Pasaule izveido mūsos atkarības, jo tā nespēj apmierināt mūsu dziļākās sirds vajadzības.


SVĒTIE RAKSTI

Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, caur Viņu tiksim izglābti no dusmības. (Rom. 5:89)


LŪGŠANA

Dievs, atbrīvo mūs no visa, ko esam apņēmušies izdarīt, lai iegūtu Tavu tuvumu. Atbrīvo mūs no mūsu pašu nosacījumiem, ar ko mēs nelaižam klāt Tavu mīlestību. No visa tā, ko domājam, kas mums jāizdara un jāpaveic, lai nokļūtu Tavā tuvumā. Palīdzi, lai mēs ieraugām skaidri, ka Tu esi mums klāt jau tagad un uzreiz. Palīdzi noticēt, ka mums nav jāizpilda nekādi nosacījumi, lai gremdētos un baudītu Tavu mīlestību šeit  vietā, kur es lasu šo lūgšanu. Mīlestība ir tepat. Dievs, Tu esi tepat. Tu esi ar mani. Tu esi manī. Tu dzīvo caur mani.  


DIENAS UZDEVUMS

Paņem nelielu lapiņu un uzraksti trīs lietas, ko darot, tu vari iegūt Dieva mīlestību.

Pēc tam saburzi šo lapiņu un izmet miskastē. Tev šīs lietas nav jādara, lai saņemtu Dieva mīlestību. Un ar to, ka spēji tās izmest miskastē, tu apliecināji savu ticību, ka Dieva mīlestība tev jau ir uzdāvināta un klātesoša. Bet viss labais, ko gribi izdarīt, ir veids, kā gribi pateikties Viņam un pagodināt Viņa Svēto Vārdu. 

Lūdzu, piedzīvo un izbaudi to šodien.

Comments


bottom of page