top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 120. diena

RADI TELPU SAVĀ VISDZIĻĀKAJĀ ES


Šodien es iedomājos savu iekšieni kā vietu, kas pilna ar adatām un dzelkšņiem. Kā gan es varētu uzņemt kādu savā lūgšanas telpā, ja tajā nav iespējams justies ērti un atviegloti? Kā gan to varētu, ja joprojām esmu pilns ar rūpēm, skaudību, dusmām?  Ikviens, kas tur ienāktu, savainotos. Ļoti spilgti apzinājos, ka sevis iekšienē man jārada droša telpa, kurā varu ieaicināt un dziedināt citus. Lūgt par citiem nozīmē citiem piedāvāt viesmīlīgu vietu, lai no sirds varētu uzklausīt viņu vajadzības un sāpes. Līdzjūtība pret citiem aicina uz sevis izvērtēšanu, un tas savukārt var vedināt uz iekšēju maigumu. 


SVĒTIE RAKSTI

"Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par Maniem mācekļiem. Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs."

(Jāņa evaņģēlijs 15:7–11)


LŪGŠANA

Kungs, nomazgā mani ar Savu gaismu, lai katra daļiņa manis tiek pārklāta ar Tavu spožumu. Es vēlos staigāt godībā līdzās Tev šeit pat uz zemes. Es vēlos dzīvot vienotībā ar Tevi, lai zinātu, kas Tev uz sirds. Es vēlos iepazīt Tevi vairāk kā jebkurš cits iepriekš. 

Es tiecos pēc Taviem labumiem, un nekas mani neatturēs. Nāc un esi man līdzās, ļauj man sajust Sevi man blakām. Pavadi mani dienas vēsumā un nakts vētrās. Tu allaž esi bijis tik labs pret mani. Tu esi mans labākais draugs.

Tava mīlestība nekad neizsīkst. Tā ir kā apsolījumu aka, no kuras dziļumiem es smeļos. Tās veldze izlīst pār mani kā prieka, tā pilnīga kailuma brīžos. Viss, kas saistās ar Tevi, ir brīnišķīgs. Viss, ko jau zinu par Tevi un kas vēl jāatklāj, sniedz gaišumu manai dvēselei.


DIENAS UZDEVUMS

Lūgšanā mēģini atklāt, kas ir tie asumi tevī, kas vēl jānogludina, lai varētu sniegt iejūtīgu atbalstu citiem.

Comments


bottom of page