top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 122. diena

ATBRĪVO CEĻU UZ SAVU SIRDI


Būt mierīgam un klusam nenozīmē būt aizmigušam. Patiesībā tas nozīmē būt pilnīgā nomodā un pievērst uzmanību katrai iekšējai kustībai sevī. Ir jābūt ļoti disciplinētam, lai spētu atpazīt pamudinājumu piecelties un doties dziļāk sevī, neskatoties uz tuvumā esošiem kārdinājumiem. Miers un klusums sniedz brīvību pastaigai savos iekšējos pagalmos, iespēju savākt tur nokritušās lapas, attīrīt taku un vieglāk atrast ceļu uz savu sirdi. Iespējams, pirmo reizi sperot soļus šajā maz zināmajā vietā, būs arī bailes un nedrošība, tomēr lēnām un pavisam noteikti tu atklāsi kārtību un pazīstamas vietas, kas liek ilgoties būt mājās ar sevi.


SVĒTIE RAKSTI

Cik mīļš ir Tavs mājoklis,kara pulku Kungs!Mana dvēsele ilgojas, tvīkdama kāropēc Kunga pagalmiem;mana sirds un mana miesagavilēs traucas pie dzīvā Dieva.

Patiesi, labāka ir viena diena Tavos pagalmosnekā tūkstoš citas.

Es vēlos labāk apmesties pie sava Dieva nama sliekšņa,nekā kavēties grēcinieku teltīs.Jo saule un vairogs ir Kungs Dievs:žēlastību un godību dāvina Kungs;Viņš neatsaka labumus tiem,kas staigā nevainībā.Tu, kara pulku Kungs,svētīgs ir cilvēks, kas uzticas Tev!

(Psalms 84:2-3;11-13)


LŪGŠANA

Dievs, es ieaicinu Tevi manas sirds apslēptākajās vietās, lai varam sastapties ar manu nešķīstību kopā. Es vairs negribu slēpties un dzīvot kaunā, negribu izlikties. Dodies tieši manas dvēseles tumšākajos nostūros un izgaismo tos ar Savu klātbūtni tā, lai pat grēka ēnas tur nepaliek. Es zinu, ka ar Tavu bagātīgo mīlestību pietiek, lai aizskalotu manu nekrietnību. Attīri katru manu daļiņu.

Es nevēlos būt saistīts ar grēku - ne lielu, ne mazu. Es necentīšos attaisnot savu slikto attieksmi, būt ārēji balts, bet iekšēji netīrs. Ir pārāk sāpīgi apzināties, ka tā ievainoju mūsu attiecības tā vietā, lai mestos Tavas žēlastības un līdzjūtības apskāvienos.

Radi manī tīru, jaunu sirdi. Piepildi mani ar skaidrām domām un svētīgām vēlmēm, lai mana dzīve iepriecina Tevi. Tad manī atgriezīsies prieka gaviles. Tu esi manas dzīves kaislība. Nav nekā labāka, kā dzīvot, lūkojoties Tavā sejā.


DIENAS UZDEVUMS

Ja tev ir dārzs, izveido šodien vienu jaunu dobīti tajā vai sakop esošo. Ja nav, tad piesakies kādam palīgos pavasara dārza darbos vai arī vienkārši satīri celiņu pie savas daudzstāvu mājas.

Comentários


bottom of page