top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 124. diena

GAIDIET DIEVA NOSLĒPUMU


Dziļš klusums ved mūs uz izpratni, ka lūgšana vairāk par visu ir pieņemšana. 

Kad mēs lūdzam, mēs stāvam ar pasaulei atvērtām rokām. Mēs zinām, ka Dievs kļūst mums atpazīstams dabā, kas ir ap mums, cilvēkos, kurus satiekam, un situācijās, kurās mēs nonākam. Mēs ticam, ka pasaule sevī nes Dieva noslēpumu, un mēs sagaidām, ka šis noslēpums mums tiks atklāts. 

Lūgšana rada to atvērtību, kurā Dievs mums ir dots. Patiesi, Dievs vēlas cilvēku sirdīs būt atzīts, saņemts ar atvērtām rokām un mīlēts ar to pašu mīlestību, ar kuru mēs tikām radīti. 


SVĒTIE RAKSTI

Es esmu Kungs, nav neviena cita,

nav cita Dieva, tik es,

es apjozu tevi,

kaut tu mani nepazini!

No saules lēkta līdz vakariem lai zināms,

ka nav neviena bez manis,

es esmu Kungs, un nav cita!

Es darinu gaismu un radu tumsu,

es dodu mieru un radu ļaunu,

es esmu Kungs, kas to visu dara!

Lejiet lietu, jūs debesis, augšā,

padebesis lai taisnību raso,

lai zeme atveras un glābšana dīgst,

un taisnība sazeļ –

es, Kungs, to radījis!

(Jesajas grāmata 45:5-8)


LŪGŠANA

Svētais Dievs! Tu esi man dāvinājis iepazīt Sevi ir visur, kur es veros. Pat sevī es ieraugu Tavas mīlestības dvašu, kura ļauj man no rīta piecelties un slavēt Tevi un vakarā, pirms aizveru acis, pateikties Tev. Tavs skaistums ir zilajās debesīs un rūpes – siltajos saules staros. Tu pārsteidz mani un iepriecini ikkatrā pavasara ziedā vai mīlestības apliecinājumā, kuru dāvā caur cilvēkiem, kuru vidū mani esi nolicis dzīvot. Nav brīnišķīgākas domas, kas saista manu prātu, ka es piederu Tev, ka esmu Tavs caur mīlestību, kas savieno mīlētāju sirdis. Es padodos Tev, Dzīvības Radītāj. Ieved mani Tavas mīlestības noslēpumā, kas pasauli un mani radījis tik skaistus. Es vēlos slavēt un pagodināt šodien Tavu Svēto Vārdu. 


DIENAS UZDEVUMS

Kad no rīta vai vēlāk esi lūdzis Dievam, lai Viņš atklāj tev šodien Viņa noslēpumu, tad esi uzmanīgs pret visu, ko Dievs šajā dienā tev vēlēsies atklāt. Pastāsti par to, kas šodien notika ar tevi, kādam, kurš Dievu mīl tikpat ļoti kā tu. 

Comments


bottom of page