top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 125. diena

"TĒRĒT" SAVU LAIKU DIEVAM


Džons Eudes (John Eudes) runāja par to mirkli, to brīdi, kurš atrodas pirms salīdzināšanās, pirms apburtā loka sākuma vai sevi piepildošā pravietojuma. Tas ir mirklis, brīdis vai vieta, kurā meditācija var ienākt. Tas ir mirklis, kurā jābeidz lasīt, runāt, socializēties un “tērēt” savu laiku meditācijā. 

Kad jūs atklājat, ka jūsu prāts atkal gūst virsroku, jūs varat ieplānot meditācijas "tukšo laiku", tādā veidā pārtraucot savas prātošanas apburto loku un ieejot dvēseles dziļumos. Šeit jūs varat būt ar Viņu, Kurš bija pirms jums, Kurš mīlēja jūs, pirms jūs varējāt mīlēt, un ir devis jums Sevi pašu, pirms jebkāda salīdzināšanās ar citiem kļuva iespējama. Meditējot mēs varam nonākt līdz apstiprinājumam, ka mēs neesam citu cilvēku, bet Dieva radīti, ka mēs netiekam vērtēti pēc tā, kā mēs sacenšamies ar citiem, bet pēc tā, kā piepildām Dieva gribu. 


SVĒTIE RAKSTI

Lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristū Jēzū, kas, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satveramu laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja, pieņēmis kalpa veidu, un, tapis pēc cilvēka līdzības un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tādēļ arī Dievs viņu paaugstināja un dāvāja viņam vārdu, kas ir pāri visiem vārdiem. 

(Pāvila vēstule Filipiešiem 2:5.-9a)


LŪGŠANA

Kungs Jēzu Kristu! Tava paklausība Debesu Tēvam ir brīnums, kurš mani nepārtraukti izaicina. Katru brīdi, kad vēlos būt Tev paklausīgs un izvēlēties dzīvot saskaņā ar Mīlestības dabu, kuru esi man dāvinājis, es atklāju, ka kāda daļa manī turpina sacelties pret tevi, jo tā pati grib pilnībā kontrolēt savu dzīvi. Es lūdzu Tevi, Kristu, lai Tu māci man visgrūtāko padošanās mākslu Dieva gribai. Paņem no manis prom bailes, šaubas, nedrošību, ka Debesu Tēvs manu padošanos varētu izmantot veidos, kuros būšu sāpināts. Es uzticos Tev, Kristu, jo Tu uzņēmies visas ciešanas un sodu arī manā vietā. Es uzticos piedošanai un dzīvībai, kuras Tu man dāvini tādēļ, ka Tu atdevi Sevi visu manis dēļ. Lūdzu, ieved mani tajā mīlestības sadraudzībā, kurā, piedzīvojot Dieva Tēva Mīlestību, es vairs nebaidos uzticēties Viņam ar visu savu dzīvi. 


DIENAS UZDEVUMS

Pārdomā tās lietas, kurās esi Dievam vēlējies paklausīt, bet, kuras, neskatoties uz visiem solījumiem, turpini darīt, apzinoties, ka ar tām ievaino Kristū dāvināto mīlestību. Ja nepieciešams, tad vēlreiz dodies uz grēksūdzi pie mācītāja un tās pienes Dieva priekšā, lai tās varētu tikt caur Kristus piedošanu no tevis atraisītas. Ja saproti, ka tev pašam nebūs spēka no savas nepaklausības tikt ārā, tad šodien lūgšanā patiesi un no sirds atzīsti Dievam savu nevarību un lūdz, lai Svētais Gars nāk un palīdz tev no šīm lietām atbrīvoties. Turpini palikt Dieva priekšā šajā nabadzības un lūgšanas vietā, līdz tava nepaklausības vieta tiek izmainīta. 

Comments


bottom of page