top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 126. diena

REDZĒT CAURI LIETĀM


Kontemplatīva dzīve ir cilvēka atbilde uz fundamentālu faktu, ka dzīves centrālās lietas, kaut arī garīgi uztveramas, paliek lielā mērā neredzamas un tās ļoti viegli var palikt neievērotas neuzmanīgai, aizņemtai, apjukušai personai, par kādu katrs no mums viegli varam kļūt. Kontemplētājs skatās ne tik daudz uz lietām no malas, bet caur tām uz to centru. Caur lietu centriem viņš atklāj garīgās pasaules skaistumu, kurš ir daudz īstāks, daudz blīvāks, daudz smagāks, daudz pilnāks enerģijas un ar lielāku intensitāti nekā fiziskā matērija. Fiziskās matērijas skaistums ir tā iekšējā satura atspīdums. 


SVĒTIE RAKSTI

Miesas gaismeklis ir acs; ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet, ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma, kas tevī, ir tumsa, cik liela tad ir pati tumsa! 

(Mateja evaņģēlijs 6:22-23)


LŪGŠANA

Svētais Dievs! Es pateicos Tev par ticības dāvanu, kuru esmu saņēmis, kurā es mācos pasauli uzlūkot ne tikai tās fiziskajā skaistumā un kvalitātēs, bet ļauju Tev sevi vest dziļāk pie Tava labā nodoma un likumu skaistuma. Es to vēl nespēju tik pilnīgi uztvert, vēl pilnībā uzticēties Tev, kas visu tik brīnišķīgi esi radījis un veidojis, tomēr es nebeidzu brīnīties un pateikties par tiem mirkļiem, kuros Tavs Gars manī atklāj garīgās pasaules skaistumu, kas pārspēj visu, kas šajā pasaulē pamanīts un pieredzēts. Es lūdzu Tevi, Svētais Gars, lai Tu turpini svētdarīt manas acis un ausis, ka spēju redzēt aiz acīm ieraugāmā un spēju dzirdēt vairāk par ausīm sadzirdamo. Es lūdzu, lai Tu dziedini manu sirdi, lai spēju uzticēties un atsaukties Tavai nebeidzamajai Mīlestībai, kuru varu ieraudzīt Tavā mīļotajā Dēlā, manā Kungā un Pestītājā, Jēzū Kristū. 


DIENAS UZDEVUMS

Ja tas, ko tikko izlasīji, Tev liekas svešs un nepazīstams, tad atrodi kāda Svētā Tēva/Mātes dzīves aprakstu un apņemies to izlasīt. Uzraksti sava garīgā ceļojuma dienasgrāmatā galvenās atziņas un padalies ar tām ar saviem garīgajiem līdzgaitniekiem. 

Comments


bottom of page