top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 127. diena

TURI SAVAS ACIS PIEVĒRSTAS JĒZUM


Turi savas acis pievērstas Jēzum un daudz tiešāk jautā Viņam dot tev prieku, mieru un šķīstu, skaidru sirdi. Sirds šķīstība nozīmē sirdi, kuras uzmanības centrā ir Dievs. Lieto vienkāršu teikumu “Kungs ir mans Gans, un nav nekā, ko es vēlētos” un atkārto to klusi, cauri dienai ejot, kamēr šī patiesība ieies Tavas esības centrā. 

Tev arī turpmāk būs tādas sajūtas kā depresija, dusmas un pretošanās, bet, kad Dievs mājo vētras centrā, tad vētra ir mazāk biedējoša un tu vari dzīvot, uzticoties, ka, neskatoties uz tumsu visapkārt, tu tiksi vadīts uz prieka un miera vietu. 


SVĒTIE RAKSTI

Tad kādu dienu Jēzus un viņa mācekļi sēdās laivā, un viņš tiem sacīja: “Celsimies uz ezera otru krastu.” Un viņi cēlās pāri. Tiem braucot, viņš iemiga, un ezerā sacēlās liela vētra; viļņi gāzās laivā, un viņi bija briesmās; tie piegāja viņam klāt un modināja viņu: “Mācītāj, Mācītāj, mēs ejam bojā!” Piecēlies viņš apsauca vēju un bangojošos ūdeņus. Un tie norima, un iestājās klusums. Viņš tiem sacīja: “Kur ir jūsu ticība?” Pārbijušies tie brīnījās un cits citam jautāja: “Kas viņš tāds ir, ka pavēl pat vējiem un ūdeņiem un tie viņam paklausa?”

(Mateja evaņģēlijs 8:22-25) 


LŪGŠANA

Svētais Gars! Es pateicos, ka vienmēr man atgādini celt manas acis uz Kristu un domās pievērsties vienīgi Viņam. Tie ir manas dvēseles dzīvības, miera un mīlestības svētki, kad esmu kopā ar Viņu. Tu man esi viss, un nekas no tā, ko pasaules viltīgās balsis man grib piesolīt, lai tikai es atstāju šo drošo vietu, mani nespēj iekārdināt vai novērst no Tevis, kurš pats ir visas Dzīvības un Mīlestības Avots. Paldies, Svētais Gars, ka, neskatoties uz mirkļiem, kuros atkal un atkal iekrītu tukšās pasaules iznīcinošajās baiļu un šaubu vētrās, Tu visādos veidos man atgādini palikt uzticībā, ka arī tad, kad Kristus klātbūtni nejūtu, tomēr Viņš ir šeit un sargā mani. Svētais Gars, es lūdzu Tevi, ved mani dziļāk Kristus Mīlestībā, lai varu savienoties ar Viņa pilnīgo Mieru un Prieku un palikt tajā katru dienu līdz pat Mūžībai. 


DIENAS UZDEVUMS

Šodienas uzdevums ir paskatīties savās mājās un, ja iespējams, arī darba vietā, vai Tev ir kādi atgādinājumi tam, ka Kristus ir vienmēr kopā ar tevi. Tā var būt kāda maza ikona vai kartīte, vai vēl kaut kas cits, uz ko paskatoties, atcerēsies, ka Kristus ir tavs Miera un drošības avots. Ja mājās šādi atgādinājumi ir iekārtoti, tad laiku pa laikam pamaini to atrašanās vietu, jo, pierodot pie to novietojuma, kļūstam nevērīgi. Vari arī izmantot iespēju katru reizi, kad ej garām ikonai, pagriezties pret to un noskaitīt Mūsu Tēvs lūgšanu vai vienkārši dziļi un pazemīgi paklanīties. 

Comments


bottom of page