top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 127. diena

MEDITĀCIJA ATNES MUMS MĪLESTĪBAS AVOTU


Cilvēka atsaukšanās meditācijai ir ļoti sāpīgs un vientulības pilns process, jo tas piespiež mūs tieši sastapties ar mūsu pašu stāvokļa nabadzību, kā arī skaistumu. Bet, kad mēs nebaidāmies ieiet mūsu pašu centrā un koncentrēties uz mūsu pašu dvēseles ievainojumiem, tad mēs sākam apzināties, ka būt dzīvam nozīmē būt mīlētam. Šī pieredze mums pastāsta, ka mēs varam tikai tāpēc mīlēt, ka esam dzimuši no mīlestības, ka varam tikai tāpēc dot, ka mūsu dzīve ir dāvana, un ka mēs varam tikai tāpēc citus darīt brīvus, jo Dievs, kura sirds ir lielāka nekā mūsējā, ir mūs atbrīvojis. Kad mēs esam atklājuši noenkurošanās vietu mūsu dzīvēm mūsu pašu centrā, mēs varam būt brīvi un ļaut citiem ienākt vietā, kura ir viņiem radīta, un atļaut viņiem izdejot viņu pašu dejas, izdziedāt viņu pašu dziesmas un runāt viņu pašu valodā bez bailēm. Tad mūsu klātbūtne vairs nav apdraudoša un pieprasoša, bet ieaicinoša un atbrīvojoša.


SVĒTIE RAKSTI

Atceries to, Jēkab

un Israēl, jo tu mans kalps,

es tevi radīju, tu mans kalps,

Israēl, es tevi neaizmirsīšu!

Kā mākoni es aiztrencu tavus noziegumus,

kā dūmaku tavus grēkus –

atgriezies pie manis, es tevi esmu izpircis!

Dziediet debesis, jo Kungs rīkojas,

līksmojiet, zemes dzīles,

lai izlaužas gaviles ik kalnam

un visiem kokiem mežā,

jo Kungs izpircis Jēkabu

un viņš tiks daudzināts Israēlā!

Tā saka Kungs, tavs Izpircējs,

kas tevi veidojis kopš mātes klēpja:

“Es, Kungs, esmu radījis visu,

viens pats izstiepis debesis

un izpletis zemi –

kas bija kopā ar mani?!

Jesajas 44:21-24


LŪGŠANA

Svētais Dievs! Nav dzīvību dodošākas patiesības par to, ka es esmu radīts no Tavas Mīlestības svētā nodoma. Ka esmu Tavas Mīlestības gribēts un ieaicināts pasaulē, lai iepazītu Tavu mīlestību tajos veidos, kā esi man atklājies. Es pateicos par Tavu Dēlu Jēzu Kristu, kurš man tik pilnīgi un dziļi rāda Tavas Miera un Dzīvības domas. Kurš aizved mani līdz pat Krustam, kurā es visā savā nabadzībā apzinos, ka tur Tu atdod savu Vienīgo Dēlu kā Taisnības Upuri par maniem grēkiem, lai mans ceļš atpakaļ Tavās mīlošajās rokās būtu drošs un pasargāts. To nespēju aptvert līdz galam, tomēr dziļi dvēselē sajūtu šo Patiesību, ka tā dod jaunu jēgu manai dzīvei, ka dāvina man prieku par to, kas es esmu un par visām iespējām, kas man ir dotas jau šajā pasaulē Tevi vēl tuvāk iepazīt un iemīlēt. Ved mani dziļāk Tavā Mīlestībā, lai viss, kas traucē man ilgoties pēc Tevis, nokrīt no manis kā pārgrieztas auklas, kas neļauj iet. Sauc mani, Dievs, Vārdā, lai mana sirds nenovēršas no Tevis ne pa labi, ne pa kreisi, bet es katru dienu steidzos pie Tevis kā pie Vienīgā, kuram esmu visdārgākais Dēls un Meita.


UZDEVUMS

Atrodi iespēju šodien satikties ar vienu cilvēku, kuru mīl Tava sirds. Atrodi vietu un laiku, lai dalītos ar viņu savās pārdomās, dzīves notikumos un tajā, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Pats galvenais ir tas, ka, pārvarot sirds biklumu un nedrošību, kas bieži neļauj izrunāt mīlestības vārdus arī pašiem tuvākajiem, ka šoreiz tos drosmīgi pasaki un apliecini, ka mīli. Lai tava mīlestība šodien negaida vairāk, bet priecājas par to, ka tev ir iespēja mīlestību apliecināt.

bottom of page