top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 129. diena

KAD MUMS VAIRS NAV KO ZAUDĒT


Kad mēs jūtamies vientuļi, mums ir tik liela nepieciešamība patikt un būt mīlētiem, mēs esam pārjūtīgi pret daudziem signāliem mūsu apkārtnē un viegli kļūstam naidīgi pret ikvienu, kuru uztveram kā noraidošu pret mums. 

Bet tad, kad esam atraduši savu dzīves centru mūsu pašu sirdī un esam pieņēmuši savu vientulību nevis kā likteni, bet kā aicinājumu, mēs varam piedāvāt brīvību citiem. Tad, kad esam atsacījušies no savas vēlmes būt pilnībā piepildītiem, mēs varam piedāvāt savu tukšumu citiem. Tad, kad esam kļuvuši nabagi, mēs varam būt labi saimnieki. Tas patiešām ir viesmīlības paradokss, ka nabadzība dara par labiem saimniekiem. Nabadzība ir iekšējs stāvoklis, kurš atļauj nolikt malā mūsu aizsardzību un pārvērst ienaidniekus par draugiem. Mēs tikai tik ilgi uztveram svešinieku kā ienaidnieku, kamēr mums ir ko aizsargāt. Bet, kad mēs sakām “Lūdzu, ienāc – mana māja ir tava māja, mans prieks ir tavs prieks, manas skumjas ir tavas skumjas, mana dzīve ir tava dzīve,” mums nav ko aizsargāt, jo mums nav ko zaudēt, bet varam tikai dot.


SVĒTIE RAKSTI

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet es jums saku: nestājieties pretim ļaunumam; ja kāds tev sit pa labo vaigu, tam pagriez arī otru. Kas grib ar tevi tiesāties un ņemt tavu kreklu, tam atdod arī virsdrēbes. Ja kāds tevi spiež iet vienu jūdzi, paej ar to divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un nenovērsies no tā, kas no tevis grib aizņemties. 

(Mateja evaņģēlijs 5:38-42)


LŪGŠANA

Svētais Dievs, es pateicos, ka Tu man esi atklājis ceļu pie Tevis, kura Mīlestība pārsteidz, piepilda, ļauj justies veselam un dzīvam. Dievs Svētais Gars, neļauj man atgriezties uz vientulības un izmisuma ceļa, bet dod apziņas skaidrību, ka Kristus Mīlestība vienmēr ir līdzās un vienmēr man dāvāta kā Dieva mīļotajam bērnam. Paldies, ka Tava mīlestība neatstāj, nepieviļ, nenodod, bet vienmēr mīl un aicina pie sevis. 


DIENAS UZDEVUMS

Apkārt ir daudz cilvēku, kuriem esi pagājis garām, tajā brīdī domājot, ka nespēj nekādā veidā viņiem palīdzēt. Šodien paklausi iekšējam aicinājumam un pieej pie kāda cilvēka, kuram nepieciešama palīdzība. Uzrunā viņu un uzzini, kā viņš/viņa šajā situācijā ir nonākuši. Esi atvērts sirds kustībām palīdzēt ar to, kas ir tavas varēšanas robežās. 

Comments


bottom of page