top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 13. diena

PATIESĪBA PAR MANI


Tev ir jāturpina atmaskot pasaulīgais spiediens, kas uz tevi tiek likts. Tas ir manipulatīvs, kontrolējošs, varaskārs un ilgtermiņā destruktīvs. Pasaule tev saka daudz melu par to, kas tu esi. Tev jābūt pietiekami reālam par to un tas sev ir jāatgādina. Katrreiz, kad sajūti ievainojumus, uzbrukumus vai noraidījumu, tev jāuzdrīkstas sev sacīt: “Šīs sajūtas, lai arī cik spēcīgas tās var būt, tomēr nesaka patiesību par mani. Savukārt patiesība, lai arī to nesajūtu tieši tagad, ir, ka es esmu Dieva izredzētais bērns. Es esmu dārgs Viņa acīs, saukts par mīlētu kopš laiku sākuma un droši ieskauts pastāvīgos Viņa apskāvienos.”


SVĒTIE RAKSTI

“Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.”(Jņ. 13:3435)


LŪGŠANA

Dievs, esmu bez spēka. Nespēju nest to smagumu, kas man ir jānes pasaules priekšā. Es nespēju izdabāt visām pasaules iegribām un prasībām. Bet tai pat laikā man ir grūti no tām atteikties, jo esmu pieradis sevi izniekot pasaulei.

Man esi vajadzīgs Tu. 

Dod man spēku izstāties no šīs sacensības ar pasauli  no bezgalīgās cīņas, kurā visi ir zaudētāji. Dod man drosmi pagriezt tam visam muguru. Kļūt vienaldzīgam pret pasaules prasībām un pārtraukt sevi upurēt tās priekšā.

Tā vietā atver man acis, lai varu ieraudzīt, ka esmu Tavās rokās. Dod man apziņu, ka cīņa ir galā un Tu esi uzvarētājs jau no paša sākuma. Tie ir Tavi noteikumi un Tava griba, ka es esmu vienmēr ieskauts Tavas caurplūstošās mīlestības apskāvienos.


DIENAS UZDEVUMS

Padomā, kas ir tās lietas, ko pasaule no tevis prasa. Tās var būt nesamērīgi augsti standarti, izlikšanās par to, kas tu neesi, vai jebkas cits, kas tev ir jādara pasaulīgā spiediena dēļ. Uzraksti tikai trīs no tām, kuras esi darījis pēdējā mēneša laikā.

Kad esi tās uzrakstījis, izvēlies tikai vienu no tām un apņemies par to aizmirst nākamajās 24 stundās.

Comments


bottom of page