top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 130. diena

CAUR LŪGŠANU MĒS IEEJAM DIEVA LĪDZJŪTĪGAJĀ SIRDĪ


Lūgšana nav maiga un viegla. Būdama mūsu lielākās mīlestības izpausme, tā nepasargā mūs no sāpēm. Pretēji - tā padara mūsu ciešanas lielākas, jo mūsu mīlestība uz Dievu ir mīlestība uz ciešanu Dievu, un mūsu ieeja Dieva intimitātē ir ieeja vietā, kur visu cilvēku ciešanas ir pieņemtas svētā līdzjūtībā. Šajā vietā, kur mūsu lūgšana ir kļuvusi par mūsu sirds lūgšanu, mēs mīlēsim vairāk un cietīsim vairāk, mēs redzēsim vairāk gaismas un vairāk tumsas, vairāk žēlastības un vairāk grēku, vairāk Dieva un vairāk cilvēces. Kad esam sniegušies pretim Dievam no savas sirds dziļumiem, vientulība var runāt ar vientulību, dziļums ar dziļumu un sirds ar sirdi. Tā ir vieta, kur mīlestība un sāpes ir atrastas kopā.


SVĒTIE RAKSTI

Kādēļ manas sāpes ir bez gala un mana brūce tik dziļa, ka tā nav dziedināma? Vai tad Tu gribi man būt kā maldinātājs strauts, kā ūdens plūdums, uz ko nevar paļauties?

Tādēļ Tas Kungs man sacīja tā: "Ja tu piegriezīsies Man, tad Es tevi paturēšu pie Sevis, lai tu Man no jauna drīkstētu kalpot; ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, tad tu būsi it kā Mana mute. Lai tie tad griežas pie tevis un ne tu pie viņiem.

Tad Es tevi darīšu pret šo tautu par augsti uzceltu un stipru vara mūri, ka tie, ja tie tev uzbruktu, tevi nepārspēs, jo Es esmu ar tevi, lai tev palīdzētu, tevi glābtu un tev piešķirtu uzvaru," - tā saka Tas Kungs.

“Es tevi glābšu no ļauno rokas un tevi atsvabināšu no varmāku dūres!"

(Jeremijas grāmata 15:18-21)


LŪGŠANA

Tu zini par mani visu. Manas stiprās un vājās puses, manas cerības un bailes – Tev nekas nav apslēpts. Neskatoties uz to, kas tiek atklāts Tavā gaismā, Tu mani sauc par mīļoto. Tu tici man pat tad, kad es pats sev neticu. Man trūkst vārdu, lai aprakstītu Tavu žēlastību un līdzjūtību. Es dzīvoju pastāvīgā bijībā Tavas nebeidzamās mīlestības dēļ. Tā vienmēr piedod. Kad viss, ko redzu, ir tumsa, Tu atrodi vismazāko gaismas stariņu un padari to spožāku par sauli. Cik Tu esi brīnišķīgs un iedrošinošs Draugs. Tava labestība ir neizmērojama. Tava iedrošinošā mīlestība dod man spēku piecelties. Tu devi manai dzīvei jēgu un iekaroji manu sirdi. Es Tev uzticos!


DIENAS UZDEVUMS

Izej laukā un pieej pie kāda koka vai krūma, kuram plaukst lapas. Izvēlies vienu lapiņu. Aplūko to uzmanīgi no visām pusēm, nenodarot tai pāri. Vai redzi, cik tā ir brīnišķīgi veidota? Kāds tas ir meistardarbs! Tagad aplūko savu plaukstu, pirkstus. Dievs ir rūpīgi veidojis katru tavu šūnu. Pateicies Dievam par to, ka esi brīnišķīgi radīts. Dievam ir svarīga tava pateicība.

Comments


bottom of page