top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 131. diena

TU ESI DIEVA GODS


Džons Eids (John Eudes) ar smaidu sacīja: ’’Uztver šo kā koānu: Es esmu Dieva gods.” Padari šo domu par savu pārdomu centru, lai tā nepaliek tikai kā doma, bet kļūst par dzīvu realitāti.  Tu esi vieta, kur Dievs izlēma uzturēties, tu esi topos tou theo (Dieva vieta). Garīgā dzīve ir nekas vairāk vai mazāk, kā atvēlēt vietu Dievam, izveidot vietu, kur var manifestēties visa Dieva godība. Savās pārdomās tu vari sev jautāt: “Kur ir Dieva godība? Ja Dieva godība nav tur, kur esmu es, kur citur tā var būt?”


SVĒTIE RAKSTI

Jēzus viņai saka: "Tici Man, sieva: nāk stunda, kad jūs Tēvu vairs nepielūgsit nedz šinī kalnā, nedz Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievlūdzēji pielūgs Tēvu garā un patiesībā. Jo Tēvs tādus meklē, kas Viņu tā pielūdz. Dievs ir Gars, un, kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā."

(Jāņa evaņģēlijs 4:21-24)


LŪGŠANA

Es nespiedīšu sevi Tevi pielūgt. Es vienkārši speršu soli Tavas mīlestības realitātē un katru mirkli būšu tās tuvumā. Es zemojos Tavā priekšā un nododu Tev savu dvēseli – tas ir viss, ko Tu gaidi. Tu jau esi bruģējis ceļu uz Savu klātbūtni. Tava mīlestība ir atrodama bez piepūles. Es vienkārši padodos Tavai žēlastībai. Tu visu esi sagatavojis, lai Tevi varētu viegli iepazīt.

Es esmu radīts mīlestībai. Esmu radīts, lai dzīvotu perfektā savienībā un kopībā ar Tevi. Tava mīlestība ir spožāka par jebkuru citu. Neviens nespēj savaldzināt manu sirdi tik maigi un rūpīgi kā Tu. Tu esi mīlestība, kas nākusi no mūžības, lai mani glābtu. Tu esi apbrīnojams Dievs! Tu dziedināji manu salauzto dvēseli. Vairs neesmu nemierīgs, jo Tu esi mani piepildījis ar mieru savā pāriplūstošajā spēkā. Esmu atbrīvots Tavā neizmērojamajā žēlastībā.


DIENAS UZDEVUMS

Paņem savu tālruni un uzraksti 10 cilvēkiem ziņu: “Jēzus tevi mīl.” 

Commenti


bottom of page