top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 136. diena

IZTĒLOTIES KRISTU


Kontemplatīva lūgšana var tikt raksturota kā Dieva Dēla Jēzus iztēlošanās, ļaujot Viņam pilnībā ieiet mūsu sirdsapziņā un kļūt par paraugu, kurš vienmēr ir klātesošs mūsu sirds iekšējā istabā. Skatoties uz Jēzu staigājam pa zemes virsu, mēs sniedzam Viņam mīlošu uzmanību un mēs “redzam” ar mūsu prātu un sirdi, ka Viņš ir ceļš pie Tēva. Jēzus dzīve un darbi ir nepārtraukta savienība ar Viņa Tēvu un apcere par Viņu. Mēs kā Jēzus sekotāji mēģinām ieiet tādā pašā stāvoklī. Mēs atbalstām kontemplācijas disciplīnu un regulāri iegremdējamies Jēzus dzīvē, lai pārdomātu neaptveramo saikni starp Jēzu un Tēvu. Un mēs uzticamies tam, ka iekš, caur un ar Jēzu mēs arī dzīvosim un gozēsimies Dieva beznosacījuma mīlestībā.


SVĒTIE RAKSTI

Un tie būs Mana tauta, un Es būšu viņu Dievs. Es tiem piešķiršu vienādas sirds domas un vienādu dzīves ceļu, lai tie Mani bīstas visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību. Un Es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka Es nemitēšos tiem labu darīt un likšu Savu bijību tiem sirdī, lai tie nekad neatkristu no Manis un nepaliktu Man atkal neuzticīgi. Es priecāšos tiem labu darīt un dēstīšu tos šinī zemē, uzticībā būdams pie tiem ar visu Savu sirdi un dvēseli.

(Jeremijas grāmata 32:38-41)


LŪGŠANA

Tēvs, Tu esi mans Dievs, cita nav. Es Tevi pielūdzu no sava gara dziļumiem un nekad vairs neuzskatīšu Tavu mīlestību par pašsaprotamu. Tava žēlastība man ir tik skaista. Kad es dzīvoju saskaņā ar savām savtīgajām domām, es biju nožēlojams - es vienmēr tiecos pēc kaut kā, lai pabarotu savu ego. Viss, kas bija vajadzīgs - atteikties no savas spītīgās sirds un ļauties Tavai vadībai. Tad es izbaudīju, kāda ir dzīve ar Tevi, un es nekad vairs negriezīšos atpakaļ.

Dod man žēlastību uzticīgi sekot Tev. Dod man spēku dzīvot savas dienas Tavā priekšā ar nedalītu sirdi. Tu esi mani atbrīvojis no verdzības. Kad es atveru savu muti, lai runātu, piepildi to ar Tava Vārda patiesību un ļauj, lai piepildās katrs apsolījums. Tava atklāsme ir saldāka par medu.

Pabaro manu garu ar garīgo maizi, kas remdē manu vislielāko izsalkumu. Ļauj man priecāties Tavā klātbūtnē. Pateicos par Tavu žēlastību - par to, ka saproti manas cīņas un atklāj manī Tava Gara darbību.


DIENAS UZDEVUMS

Ko tu darītu, ja šodien pie tevis ciemos atnāktu Jēzus? Kā tu Viņu sagaidītu? Vai tu iztīrītu māju? Ar ko tu Viņu cienātu? Par ko jūs runātu? Ko tu vēlētos Viņam pajautāt? Rīkojies šodien tā, it kā tu rīt gaidītu ciemos Jēzu. 

Comments


bottom of page