top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 137. diena

DIEVA VĀRDS PALIEK MŪŽĪGI


“Zāle nokalst, puķe novīst, bet mūsu Dieva vārds paliek mūžīgi!” (Jesajas grāmata 40:8). Dieva vārds patiešām ir spēcīgs. Ne tikai Jēzus lūgšana (“Kungs Jēzu Kristu, Dieva dēls, apžēlojies par mani, grēcinieku”), bet arī daudzi vārdi no Svētajiem Rakstiem var pārveidot iekšējo būtību. Kad es vēlāk pārdomāju vārdus, kas mani pārsteiguši dievkalpojuma laikā, un, lasot vai strādājot, tos lēnām atkārtoju, vairāk vai mazāk izgaršojot katru vārdu, tie veido jaunu dzīvi. Dažreiz, kad es pamostos naktī, es tos joprojām atkārtoju, un tie kļūst kā spārni, kas dienām un nedēļām mani nes pāri garastāvokļa maiņām un nemieram.


SVĒTIE RAKSTI

Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: “Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam! Visas ielejas lai piepilda un visus kalnus un pakalnus lai nolīdzina; kas ir nelīdzens, lai top par līdzenu ceļu, un, kas paugurains, lai top par klajumu, lai parādītos Tā Kunga godība un lai visa cilvēce kopā to redzētu, jo Tā Kunga mute to tā ir runājusi.”

(Jesajas grāmata 40:3-5)


LŪGŠANA

Dievs, es Tevi mīlu. Tu esi varens un stiprs, kas ar vienu acu skatienu vari satricināt visu zemi, tomēr ar maigiem čukstiem Tu nomierini manu dvēseli. Uguns apņem Tevi, un liesmas izšaujas no Tavas mutes, bet es esmu drošībā, pasargāts Tavas mīlestības bruņās. Tu esi ģērbies noslēpumainības tērpā, lido ar gara vēja spārniem, un ar varenu šalkoņu Tu šķir jūras, atklājot to dziļumus. Tomēr, kad raudu, Tu dzirdi mani. Kad jūtu sevi grimstam zem nelaimju smaguma, Tu esi man blakus un atbrīvo mani. Tu esi mans drošais pamats. Tu atalgo mani ar Savu svētību, jo mana sirds bijusi Tev atvērta. Piepildi mani ar Savu spēku, kad es Tevi slavēju no visas sirds. Ļauj Tavai mīlestībai atvērt man ceļu, vedot mani pāri visām bailēm. 


DIENAS UZDEVUMS

Katrs jauns ceļš aizved uz vietu, ko mēs vēl nezinām. Dodies pastaigā un atklāj kādu skaistu vietu, ko tu vēl nezini vai kurai iepriekš nebija pievērsta uzmanība. Pastaigas laikā izbaudi klusumu un iespēju pārdomāt kādus vārdus, kas tevi īpaši uzrunājuši nesenā dievkalpojumā vai lūgšanā. 

Commenti


bottom of page