top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 139. diena

IEKLAUSIES MAIGĀS MĪLESTĪBAS BALSĪ


Ieklausies savā sirdī. Tieši tur Jēzus tevi uzrunā visdziļāk. Lūgšana pirmām kārtām ir klausīšanās Jēzū, kurš mīt tavas sirds pašos dziļumos. Viņš nekliedz. Viņš nenoliek Sevi kā pārāku pār tevi. Viņa balss ir neuzspiesta, gandrīz kā čuksti, maigas mīlestības balss. Lai ko tu darītu ar savu dzīvi, turpini klausīties Jēzus balsī savā sirdī. Tomēr tev jāieklausās aktīvi un ļoti uzmanīgi, jo mūsu nemierīgajā un trokšņainajā pasaulē Dieva tik mīlošo balsi var viegli apslāpēt. Atvēli noteiktu laiku ik dienas, lai aktīvi ieklausītos Dievā, pat ja tās būtu tikai desmit minūtes. Katru dienu tikai Jēzum veltītas desmit minūtes var tavā dzīvē raisīt nozīmīgas pārmaiņas.

Tu redzēsi, ka nav viegli norimt desmit minūtes bez pārtraukuma. Tu uzreiz ievērosi, ka  daudzas citas ļoti skaļas balsis novērš tavu uzmanību - balsis, kas nenāk no Dieva un pieprasa tavu uzmanību. Bet, ja tu turpināsi atvēlēt noteiktu laiku savām lūgšanām, tad lēnām, bet noteikti sadzirdēsi maigo mīlestības balsi un vēlēsies tajā klausīties arvien vairāk.


SVĒTIE RAKSTI

Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. 

(Jāņa evaņģēlijs 14:27)


LŪGŠANA

Svētlaimīgs. Es bezgalīgi baudu šo mīlestību, kurai nav robežu. Kungs, Tava seja staro kā mīlestības ugunskura liesmas. Tava svētā kvēle plūst manās dzīslās kā neapslāpējama uguns. Mīlestības liesmas ir neapturamas, tās satriec tos, kas nostājas pret Tevi.

Katra tikšanās ar Tevi ir svētības piepildīta. Jo es Tevi dievinu. Tu uzliec man galvā karalisko kroni un ietērp mani slavas drēbēs. Es varu tikai gozēties Tavā krāšņumā un pacelt rokas, lai Tevi godinātu. Es esmu Tavas mīlestības pārsteigts, es Tevī atklāju visu un jebko, ko es jebkad būtu varējis vēlēties.

Tu man dod spēku. Tu esi manas sirds valdnieks – valdi ar dedzību, kas ir stiprāka par nāvi. Es esmu nogaršojis Tavu mīlestību, tagad palīdzi man nekad nenovērsties, lai es nekad neaizmirstu, ka šīs svētības plūst tikai ar Tavu žēlastību. Tava mūžīgā mīlestība mani cieši tur un nekad neatlaidīs. Mana sirds pēc Tevis ilgojas.


DIENAS UZDEVUMS

Izvēlies pāris slavēšanas dziesmu, kas šodien veidos emocionāli muzikālo pavadījumu tavam lūgšanu laikam, un ļaujies šo melodiju iedvesmojošajam spēkam visas dienas garumā!

Comentarios

No se pudieron cargar los comentarios
Parece que hubo un problema técnico. Intenta volver a conectarte o actualiza la página.
bottom of page