top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 140. diena

PIEDOD SAVIEM IENAIDNIEKIEM


Kristieši savās lūgšanās piemin viens otru (Romiešiem 1:9, 2. Korintiešiem 1:11, Efeziešiem 6:8, Kolosiešiem 4:3), un, to darot, viņi palīdz un pat glābj tos, par kuriem viņi lūdz (Romiešiem 15:30, Filipiešiem 1:19). Taču pēdējais žēlsirdīgās lūgšanas pārbaudījums sniedzas tālāk kā lūgšana par kristiešiem, kopienas locekļiem, draugiem un radiniekiem. Jēzus to pasaka visprecīzāk: “Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā” (Mateja evaņģēlijs 5:44); un savā agonijā pie krusta viņš lūdz par tiem, kas viņu nogalina: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara.” (Lūkas evaņģēlijs 23:34) Šeit kļūst redzama lūgšanas disciplīnas pilnā nozīme. Lūgšana ļauj mums ieaicināt pašā mūsu sirds vidū ne tikai tos, kas mūs mīl, bet arī tos, kas mūs ienīst. Tas ir iespējams tikai tad, kad vēlamies padarīt savus ienaidniekus par daļu no sevis un tādējādi pārvērst tos vispirms mūsu pašu sirdīs.


SVĒTIE RAKSTI

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat? Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat? Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

(Mateja evaņģēlijs 5:43-48)


LŪGŠANA

Dievs, mana sirds ir Tava. Katra diena ar Tevi ir jauns piedzīvojums. Viss, kas es esmu – gars, dvēsele un ķermenis – ir Tavs. Es neko sev nepaturu. Es tiecos būt Tavu roku apskauts, jo zinu, ka Tu mani mīli vienkārši tāpēc, ka mīli. Tu pat esi ziedojis laiku, lai saskaitītu katru matu uz manas galvas.

Mana sirds ir pilna kā upe un piesātināta ar Tavu dzīvinošo krāšņumu. Katru dienu es vēlos pilnībā būt Tavā godībā — no brīža, kad pamostos no nakts tumsas. Māci man gaidīt Tevi ar paļāvību. Runā ar mani un ietin mani Tavu skaisto vārdu spēkā.

Ļauj man izprast to plašumu, kas Tu esi. Es vēlos atklāt lietas, ko Tu no manis līdz šim esi slēpis. Es mīlu brīžus, kad Tu nāc — kad Tu izlej pār mani Savu žēlastību un piekļauj mani Sev klāt.

Tavu mīlestību pret mani nevar salīdzināt ne ar ko citu. Es vēlos vienmēr būt Tev blakus.


DIENAS UZDEVUMS

Izmeklē savu sirdi un iedomājies par kādu tev zināmu cilvēku, ar kuru tev ir grūti būt kopā, negribas sazināties vai nav patīkami sadarboties. Lūdz, lai Dievs tev ļauj viņu pieņemt un uzlabo jūsu attiecības, un lūdz par šo cilvēku! Lai Dievs atver tavu sirdi!

Comments


bottom of page