top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 141. diena

LŪGSIM KOPĀ


Daudz no tā, kas teikts par lūgšanu, var radīt maldīgu priekšstatu, ka lūgšana ir privāta, individuālistiska un gandrīz slepena lieta, kas ir tik personiska un tik dziļi apslēpta mūsu iekšējā dzīvē, ka par to gandrīz nedrīkst runāt un vēl jo mazāk ar to drīkst dalīties. Patiesībā ir tieši otrādi. Tieši tāpēc, ka lūgšana ir tik personiska un rodas no mūsu dzīves centra, tajā jādalās ar citiem. Tieši tāpēc, ka lūgšana ir visvērtīgākais no cilvēka būtības izpausmes veidiem, tai nepieciešams pastāvīgs kopienas atbalsts un aizsardzība, lai tā augtu un ziedētu. Tieši tāpēc, ka lūgšana ir mūsu augstākais aicinājums, kam nepieciešama rūpīga uzmanība un uzticīga neatlaidība, mēs nevaram pieļaut, ka tā ir privāta lieta. Tieši tāpēc, ka lūgšana prasa būt pacietīgiem mūsu gaidās, tai nekad nevajadzētu kļūt par individuālistisku emociju izpausmi, bet tai vienmēr būtu jāpaliek iekļautai mūsu kopienas dzīvē, kuras daļa mēs esam.


SVĒTIE RAKSTI

Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos. Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū.

(Mateja evaņģēlijs 18:19-20)


LŪGŠANA

Nekas neapklusinās manu slavēšanu! Lai gan mana dvēsele bēdās ir noliekusies, es dziedu. Tu esi labs. Tu turi savus solījumus. Tava mīlestība ir mūžīga. Tava žēlastība nekad nebeidzas. Tu mani atjauno Savā klātbūtnē, kad vēršu savu skatienu uz Tevi. Lai gan es jūtos pilnīgi viens, es zinu, ka nekas nevar mani šķirt no Tavas mīlestības. Tu esi šeit un nekad mani neatstāsi. Es izvēlos pieminēt Tavu labestību un būt pateicīgam par visu, ko esi paveicis. Katru domu, kas paceļas pret Tevi, es apturēšu un nolikšu prom. Dievs, Tu esi pāri mūsu saprašanai, un es uzticu savas raizes Tev. Tu mīli mani. Tas ir tas, ko es atcerēšos atkal un atkal. Tava mīlestība nekad nebeidzas. Tava svētā sirds iekvēlinājusi manu būtību un likusi bailēm atkāpties.


DIENAS UZDEVUMS

Izrunājieties no sirds ar tuvu draugu un uzticiet viens otram savas lūgšanu vajadzības, tās kopā nesot Dieva priekšā!

1 Comment


ilona.veidemane2311
7 days ago

Sirsnīgs paldies! Tieši kā priekš manis rakstīts. Pateicība Dievam par Viņa lielo žēlastību. Arī savās sāpēs un izmisumā varu Viņu slavēt un pielūgt, visu noliekot pie Viņa kājām. Lai notiek Dieva prāts un Viņa vadība lai visā🙏🕊️

Like
bottom of page