top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 141. diena

KOPĪBA IR SIRDS AICINĀJUMS UZ SIRDI


Draudzība, laulība, ģimene, reliģiskā dzīve un visas citas kopības formas ir vientulība, kas sveic vientulību, gars, kas runā ar garu, un sirds, kas uzrunā citu sirdi. Tā ir pateicīga atsaukšanās Dieva aicinājumam kopīgi dalīties dzīvē un prieka pilns viesmīlīgas vietas piedāvājums, kur Dieva Gara atjaunojošais spēks var kļūt redzams. Tādējādi visi mūsu kopā dzīvošanas veidi var mums palīdzēt savstarpēji atklāt patieso Dieva klātbūtni mūsu vidū.

Kopībai ir maz sakara ar savstarpēju saderību. Līdzības izglītības jomā, psiholoģiskais raksturs vai sociālais statuss var mūs savest kopā, taču tas nekad nevar būt kopības pamats. Kopība balstās Dievā, kurš mūs sasauc kopā, nevis cilvēku simpātijās vienam pret otru... Kopības noslēpums ir tieši tajā, ka tā aptver visus cilvēkus, lai kādas būtu viņu individuālās atšķirības, un ļauj viņiem dzīvot kopā kā brāļiem un māsām Kristū un Debesu Tēva dēliem un meitām.


SVĒTIE RAKSTI

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs.

Jeremijas 29:11-14


LŪGŠANA

Kungs, viss, ko Tu dari, ir taisnīgs un svēts. Lai gan es ne vienmēr saprotu, kāpēc viss notiek tā, kā tas notiek, mana sirds Tev uzticas. Es paļāvīgi Tev uzticos. Tu zini, kas man ir vislabākais. Tu man parādīsi īsto ceļu.

Kad mans prāts pārņems manu sirdi un cīnīsies par tiesībām sūdzēties, es paklanīšos Tava žēlastības troņa priekšā un nodošu savas domas Tev. Lai arī būtu apjukuma vilināts, es izvēlēšos slavēt. Es apņemšos būt pateicīgs un atcerēšos daudzos veidus, kā Tu mani esi svētījis.

Uz maniem neatbildētajiem jautājumiem Tu atbildēsi ar mīlestību. Cerības, kas šķita zaudētas, Tu atkal atdzīvināsi. Mans gars tiek stiprināts, kad es noliecos Tavā priekšā. Tumsai nav nekādu izredžu, kad manu sirdi piepilda slavēšana.


UZDEVUMS

Neej ticības ceļu viens un piedzīvo brīnišķīgu kopā būšanas laiku ar draudzi!

bottom of page