top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 143. diena

MĒS ESAM LOGI DIEVA MĪLESTĪBAI


Kopienas disciplīna padara mūs par personām, tas ir, cilvēkiem, kuri pieskandina viens otru (latīņu valodā personare nozīmē "pieskandināt") ar patiesību, skaistumu un mīlestību, kas ir lielāka, pilnīgāka un bagātīgāka, nekā mēs paši spējam aptvert. Patiesā kopienā mēs esam logi, kas pastāvīgi piedāvā viens otram no jauna rakursa ieraudzīt Dieva klātbūtnes mistēriju mūsu dzīvē. Tādējādi kopienas disciplīna ir patiesa lūgšanas disciplīna. Tā liek mums būt modriem pret Gara klātbūtni, kas mūsu vidū sauc “Aba, Tēvs” un lūdzas no mūsu kopīgās dzīves centra. Tādējādi kopiena ir kopā praktizēta paklausība. Jautājums nav vienkārši: "Kur Dievs mani ved kā atsevišķu cilvēku, kurš cenšas pildīt Viņa gribu?". Pamatīgāks un nozīmīgāks ir jautājums: "Kur Dievs mūs ved kā Viņa tautu?".


SVĒTIE RAKSTI

Ko tad darīt, brāļi? Ikreiz, kad jūs sanākat un katram ir vai nu kāda dziesma, vai mācība, vai atklāsme, vai runāšana mēlēs, vai tulkojums, viss lai notiek draudzes celšanai. Ja arī kādi grib runāt mēlēs, lai runā divi vai, lielākais, trīs un pēc kārtas un viens lai tulko. Bet, ja draudzē nav tulka, lai tie klusē – lai runā sev un Dievam. Bet tie, kas pravieto, lai runā divi vai trīs, un citi lai apspriež. Bet, ja kādam, kas tur sēd, nāktu atklāsme, tad iepriekšējais lai apklust. Jo jūs taču spējat pravietot viens aiz otra, lai visi varētu mācīties un saņemt uzmundrinājumu. Praviešu gari praviešus klausa. Jo Dievs nav nekārtības, bet miera Dievs.

1. vēstule korintiešiem 14:26-33a


LŪGŠANA

Kungs, pasaule izskatās citādāk tagad, kad esmu kopā ar Tevi. Lai arī tumsa pārņēmusi daudzus mūsu pasaules aspektus, Tava draudze joprojām spīd kā gaismeklis šajā tumsā. Mēs esam Tevis izredzētie, kurus Tu spodrini un sagatavo labiem darbiem. Es ielieku sevi visu Tavās rokās. Es vēlos būt daļa Tavu svēto draudzes. Tīri manas domas un manu sirdi, kad es Tev pienesu katru netīrību. Palīdzi man ar Sava Svētā Gara spēku dzīvot tā, kā Tu esi iecerējis. Dari mani arvien līdzīgāku Tev, lai es varu patiesā mīlestībā kalpot tiem brāļiem un māsām, kuri man pašlaik ir apkārt. Svētī mūs katru, ka varam viens otram Tavu klātbūtni un darbību atklāt, viens otru Tev tuvāk pievest. Mēs Tava, Kristu, nopelna dēļ esam taisnoti. Dari mūs par šīs taisnības vēstnešiem pasaulē un palīdzi mums, Dievs, Tavu svēto vārdu pagodināt visur, kur ejam.


UZDEVUMS

Iedomājies kādu savas draudzes locekli. Lūdz Dievu tev palīdzēt saskatīt, ko tu viņam/-ai varētu pateikt vai izdarīt, lai ieskandinātu Dieva patiesību un mīlestību viņa/-as dzīvē. Kad esi to sapratis, izdari to šajā dienā!


bottom of page