top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 143. diena

KOPĪBA IR SIRDS ĪPAŠĪBA


Kopības meklējumi ir dziļi cilvēciski meklējumi, un esmu sajutis, ka manas cerības un sapņi lielākoties saistās tieši ar ideālu kopību. Bet esmu arī pieredzējis, ka, turpinot saglabāt šīs cerības un sapņus, patiesa kopība atklāsies visnegaidītākajās vietās un laikos. Taču kopība, pirmkārt, ir sirds īpašība. Īpašība, kas skar visus, ko satiec savā dzīvē, ne tikai tavu ģimeni, bet arī cilvēkus, ar kuriem kopā strādā un pavadi savu laiku. 

Tomēr visas kopības avots ir jūsu vistuvākās attiecības ar Kungu. Jo dziļāk jūs savienojaties kopībā ar Viņu, jo skaidrāk jūs atklāsiet, ka visi tie, kurus jūs mīlat, ir apslēpti Viņa sirdī. Šī patiesība neatrisina visas mūsu sāpes un problēmas, taču tā noteikti var mūs atbrīvot, lai mēs savā dzīvē virzītos tālāk, pat ja mūsu emocijas var likt mums justies ļoti vientuļiem.

Lasiet Bībeli un izbaudiet to tās pilnībā. Daudzi cilvēki ļoti vēlētos dzīvot Svētajā Garā, un daudziem cilvēkiem vajag dzirdēt Dieva Vārdu.


SVĒTIE RAKSTI

Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu vidū tapusi pilnīga. No tā mēs atzīstam, ka mēs esam Viņā un Viņš mūsos, ka Viņš mums no Sava Gara ir devis. 

(Jāņa 1. vēstule 4: 7-13)


LŪGŠANA

Kungs, paldies Tev, ka Tu man nedod veicamo darbu sarakstu. Ņemot vērā visas prasības, ko man izvirza citi, ir patīkami apzināties, ka Tava mīlestība nav jānopelna. Mana dzīve plūst līgani, jo mana sirds uzticas Tev – tā ļauj man Tevi atrast ik mirkli. Nav nekā, ko es varētu darīt, lai Tu mani mīlētu vēl vairāk, kā Tu jau to dari. Es daru to, kas ir pareizi, tikai tāpēc, ka mīlu Tevi.

Tevis iepazīšana raisa prieku! Klusi sēžot dabā, esot savās domās dievkalpojumā, smejoties ar draugiem prieka pilnās sarunās, runājot par Tevi, pat domājot par Tevi – caur šo visu es Tevi pielūdzu, kad mana sirds pilnībā pieder Tev. Šie visi kļūst par ceļiem, pa kuriem Tu sasniedz un uzrunā mani. Es sāku Tevi pamanīt ikvienā lietā un vietā. 

Tevis mīlēšana nav kaut kas, ko varu izsvītrot kā izdarītu darbu no sava veicamo darbu saraksta. Tas ir skaists, patīkams atklājumu ceļojums, kas piepildīts ar mieru un prieku, nevis stresu. Tā ir daļa no tā, kas es esmu. Esmu tik pateicīgs par Tavu žēlastību.


DIENAS UZDEVUMS

Paņem papīra lapu un ar zīmuli sadali to divās daļās. Tavs uzdevums ir attēlot tavu dzīvi kā dārzu. Pirmajā daļā uzzīmē dārzu - tavu dzīvi - kāda tā ir tagad, bet otrajā - dārzu jeb tavu dzīvi, kādu tu to vēlētos. Esi radošs - attēlo ne tikai ziedus un kokus, vari iekļaut arī soliņu, šūpoles, jebko, ko vēlies… Uzticies Dievam pilnībā tavas dzīves radošajā veidošanā!

Hozzászólások


bottom of page