top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 145. diena

KOPĀ MĒS LŪDZAM DIEVU


Lūgšana ir kristīgās kopienas valoda. Lūgšanā kļūst redzama kopienas būtība, jo lūgšanā mēs pievēršam sevi Tam, kurš veido šo kopienu. Mēs nelūdzam viens otru, bet kopā lūdzam Dievu, kurš mūs aicina un veido mūs par jaunu tautu. Lūgšana nav viena no daudzajām lietām, ko dara kopiena. Drīzāk tā ir tās būtība. Daudzās diskusijās par lūgšanu tas netiek uztverts pārāk nopietni. Dažkārt šķiet, ka kristiešu kopiena ir “tik aizņemta” ar saviem projektiem un plāniem, ka nav ne laika, ne noskaņojuma lūgties. Bet, kad lūgšana vairs nav kopienas galvenās rūpes un kad tās daudzās aktivitātes vairs netiek skatītas un izdzīvotas kā daļa no pašas lūgšanas, kopiena ātri deģenerējas par klubu ar kopīgu mērķi, bet bez kopīga aicinājuma.

Caur lūgšanu kopiena tiek veidota un arī top redzama. Lūgšana vispirms ir pašas kopienas apzināšanās. Visskaidrākie un pamanāmākie ir vārdi, žesti un klusums, caur kuru kopiena tiek veidota. Kad mēs klausāmies Vārdu, mēs ne tikai iegūstam ieskatu Dieva glābjošajā darbā, bet arī piedzīvojam jaunu savstarpēju saikni. Kad mēs stāvam ap altāri, ēdam maizi un dzeram vīnu, nometamies ceļos pārdomās vai ejam procesijā, mēs ne tikai atceramies Dieva darbu cilvēces vēsturē, bet arī apzināmies Dieva radošo klātbūtni šeit un tagad. Kad mēs sēžam kopā klusā lūgšanā, mēs radām telpu, kurā jūtam, ka Tas, kuru mēs gaidām, jau pieskaras mums, tāpat kā viņš pieskārās Elijam alas priekšā (1. Ķēniņu grāmata 19:13).


SVĒTIE RAKSTI

Atlaisti tie [Pēteris un Jānis] devās pie savējiem un vēstīja, ko virspriesteri un vecajie tiem bija sacījuši. To dzirdējuši, visi vienprātībā skaļi sauca uz Dievu: “Valdniek, tu, kas esi radījis debesis un zemi, un jūru, un visu, kas tajā, tu caur sava kalpa, mūsu tēva Dāvida, muti Svētajā Garā esi sacījis: kādēļ satrakojušās tautas un ciltis perina nelietību? Sacēlušies ir zemes ķēniņi, valdnieki sadevušies kopā pret Kungu un viņa Svaidīto. – Jo patiesi Hērods un Poncijs Pilāts ar pagāniem un Israēla ļaudīm ir šajā pilsētā sadevušies kopā pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis. Tie apvienojušies, lai darītu to, ko tava roka ir gribējusi un kas jau iepriekš bija tavs nodoms, ka tam tā jānotiek. Redzi, Kungs, kā viņi tagad draud; dod saviem kalpiem droši runāt tavu vārdu, lai tava roka izstiepjas dziedināt un zīmes un brīnumi lai notiek caur tava svētā kalpa Jēzus vārdu.” Kad viņi bija beiguši lūgt, vieta, kur viņi bija sapulcējušies, nodrebēja, un visi kļuva Svētā Gara piepildīti un droši teica Dieva vārdu.

(Apustuļu darbi 14:23-31)


LŪGŠANA

Kungs, mēs, Tavi bērni, nākam Tavā priekšā kopīgā lūgšanā, mēs paceļam savas sirdis un balsis uz Tevi. Lai arī mēs ne vienmēr saprotam, kurp Tu mūs ved, mēs tev uzticamies. Mēs Tev uzticam ceļu un Tavā priekšā pienesam visus šķēršļus un pretestību. Palīdzi mums, ka ikkatrā lietā meklējam Tavu prātu, neļauj ļaunajam mūs pievilt un ievilkt tukšā darbībā, kas nenes godu Tev, Tēvs. Iededz mūsu sirdis Svētajā Garā būt ik dienas kopīgā lūgšanā, apzinoties, ka Tu esi klātesošs, un māci  mums, atverot savas sirdis un ausis, Tevi sadzirdēt. Palīdzi mums apzināties un izdzīvot to, ka ejam Tev pretī ne tikai katrs atsevišķi, bet visi kopā kā vienas miesas locekļi, lai mēs būtu viens, kā Tu, Jēzu, un Tēvs esat viens.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien satiec vai piezvani kādam brālim vai māsai Kristū. Lūdziet kopā par savām un draudzes vajadzībām.

Comments


bottom of page