top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 146. diena

DIEVS IR AR MUMS KOPIENĀ


Ticības kopiena piedāvā aizsargājošas robežas, kurās mēs varam ieklausīties savās dziļākajās ilgās, nevis lai ļautos slimīgai pašpārbaudei, bet gan lai atrastu savu Dievu, uz kuru tās norāda. Ticības kopienā mēs varam ieklausīties savās vientulības sajūtās, savās vēlmēs pēc apskāviena vai skūpsta, seksuālajās tieksmēs, vēlmē pēc līdzjūtības, žēlsirdības vai vienkārši kāda laba vārda; arī savos meklējumos pēc izpratnes un savās cerībās uz kopību un draudzību. Ticības kopienā mēs varam ieklausīties visās šajās ilgās un rast drosmi nevis izvairīties no tām vai tās apslēpt, bet stāties tām pretī, lai pamanītu tajās Dieva klātbūtni.


SVĒTIE RAKSTI

Ja kāds no jums cieš ļaunumu, lai lūdz Dievu. Ja kāds ir labā noskaņā, lai dzied slavas dziesmas. Ja kāds starp jums ir nevesels, lai pieaicina draudzes presbiterus un tie lai lūdz Dievu par viņu, svaidīdami viņu ar eļļu Kunga vārdā. Un ticības lūgšana izglābs neveselo, un Kungs viņu uzcels; kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Tad nu izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet cits par citu, ka jūs topat dziedināti! Taisna lūdzēja lūgšanas spēj panākt daudz. Elija bija cilvēks, līdzīgs mums un dedzīgā lūgšanā lūdza, lai nelītu lietus, un lietus nelija uz zemes trīs gadus un sešus mēnešus, un tad viņš atkal lūdza, un debesis deva lietu un zeme izaudzēja savus augļus. Mani brāļi, ja kāds jūsu vidū nomaldās no patiesības un kāds cits viņu atgriež atpakaļ pie patiesības, tad lai viņš zina, ka, atgriezis grēcinieku no maldu ceļa, viņš izglābs tā dvēseli no nāves un apklās daudzus grēkus.

(Jēkaba vēstule 5:13-20)


LŪGŠANA

Kungs, es uzticos Tev un tikai Tev. Mana dvēsele Tavā priekšā ir kaila - es nevelku nekādas maskas, lai slēptu to, kas es esmu patiesībā. Es Tavā priekšā nolieku visas savas sirds ilgas un neizliekos, ka manī viss ir sakārtots un skaidrs. Es nevēlos izlikties par to, kas neesmu.

Mums visiem Tu esi vajadzīgs. Mēs tiecamies iegūt tik daudzas lietas, bet tās neapmierina mūsu izslāpušās dvēseles, jo Tu esi tas, pēc kura mēs patiesībā ilgojamies. Pasaule ar visām tās bagātībām un ornamentiem nekad nepiepildīs. Salīdzinot ar Tevi, tas viss ir tukšība - kā vējā gaistoši dūmi. Nekādi smukumi, ar ko mēs izdekorējam savas dzīves, uz Tevi neatstāj iespaidu. Tu skaties uz mūsu sirdīm. Spēks, ko mēs meklējam, prieks, pēc kā ilgojamies, mīlestība, ko vēlamies - tas viss nāk no Tevis. No Tevis nāk visas žēlastības, kas mums nepieciešamas. Palīdzi mums to apzināties ik dienas un kopības drošībā atbrīvoties no visa liekā, lai mūsos būtu vairāk vietas Tev. Tu esi patiesais visu mūsu ilgu piepildījums.


DIENAS UZDEVUMS

Uzraksti uz lapas vienu zem otras trīs lietas, pēc kā tu šobrīd savā dzīvē stipri ilgojies. Blakus katrai pieraksti veidu, kā šīs ilgas norāda uz Dievu - vai tās ir Dieva liktas tavā sirdī? Vai varbūt tās norāda uz kādu dzīves jomu, kuru tu centies piepildīt pats vai kurā centies aizvietot Dievu ar ko citu? Atklāti izmeklē savu sirdi un, ja nepieciešams, atrodi laiku grēksūdzei šodien vai tuvākajā laikā.

Comments


bottom of page