top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 148. diena

MĒS VARAM DZĪVOT BRĪVAS, PRIECĪGAS UN DROSMĪGAS DZĪVES


Svētais Gars, ko Jēzus apsolīja saviem sekotājiem, ir lielā Dieva dāvana. Bez Jēzus Gara mēs neko nevaram darīt, bet Viņa Garā un caur Viņa Garu mēs varam dzīvot brīvas, priecīgas un drosmīgas dzīves. Mēs nevaram lūgt, bet Kristus Gars var lūgt mūsos. Mēs nevaram radīt mieru un prieku, bet Kristus Gars var piepildīt mūs ar mieru un prieku, kas nav no šīs pasaules. Mēs nevaram izlauzties cauri daudzajām barjerām, kas nošķir rases, dzimumus un tautas, bet Kristus Gars apvieno visus cilvēkus visaptverošā Dieva mīlestībā. Kristus Gars sadedzina mūsu daudzās bailes un raizes un dara mūs brīvus, lai mēs varētu doties visur, kur tiekam sūtīti. Tā ir Vasarsvētku lielā atbrīvošana.


SVĒTIE RAKSTI

Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. (Jāņa evaņģēlijs 14:16-21)


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi uzvarējis nāvi, ļaunumu un bailes. Es piederu Tev, un nekam no tā vairs nav varas pār mani, jo Tu man esi dāvinājis Savu Garu. Kamēr esmu Tev blakus, es varu sastapties ar jebko bez bažām, jo man nav jāpaļaujas uz sevi - Tava Gara spēks mani uzturēs un vadīs visur, kur Tu mani vedīsi. Un, pat ja es tā nejutīšos un man sev būs par to jāatgādina, es izvēlos uzticēties, ka Tu esi sarāvis visas tās saites un robežas, kas mani agrāk saistīja. 

Es izvēlos iet tālāk, skatoties uz Tevi, Jēzu. Palīdzi manai sirdij pārmainīties Tavā līdzībā, lai es spētu Tevi klausīt, Tevi mīlēt un Tev pilnīgi uzticēties. Lai es varētu šo dzīvi dzīvot Tava Gara spēkā un drosmē un lai katru dienu - vai tā būtu patīkama vai pārbaudījumu pilna - es spētu pateikties Tev. Tu esi uzticams, un ar Tevi es varu būt brīvs. Paldies tev, Kungs, par Aizstāvi, Svēto Garu, ko Tu man Savā žēlastībā esi dāvinājis.


DIENAS UZDEVUMS

Ar roku izraksti un iemācies no galvas vienu no šīm Rakstu vietām, kas runā par Svēto Garu un Viņa dāvanām un darbu. Izvēlies to, kura tevi uzrunā visspēcīgāk. (Jāņa evaņģēlijs 14:16-17, Jāņa evaņģēlijs 14:26-27, Pāvila 2. vēstule Timotejam 1:7, Pāvila vēstule romiešiem 8:26-27, Pāvila vēstule galatiešiem 3:26-28, Pāvila 1. vēstule korintiešiem 10:17, Pāvila 1. vēstule korintiešiem 12:4-6, Pāvila 1. vēstule korintiešiem 12:13, Pāvila vēstule efeziešiem 4:4-6)

Σχόλια


bottom of page