top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 15. diena

TAVA ĪSTĀ BŪTĪBA


Mana būtība, kas nāk no pasaules, ir viltus būtība. Tā ir safabricēta un nav īsta. Tomass Mērtons saka, ka tā nāk no sociālā spiediena, tātad tā ir uzspiesta. Vārds “uzspiest” ir tiešām labs apzīmējums, jo parāda vajadzību pēc pastāvīga spēka jeb smaguma, kam ir jāgulstas uz mums.

Kā es aprakstītu savu būtību? Es esmu tāds, kurš patīk citiem, tiek novērtēts un cienīts. Tāds, kas tiek ienīsts vai arī nonicināts. Ja būt aizņemtam ir laba lieta, tad jā, es esmu aizņemts. Es visu laiku darbojos. Ja naudas daudzums nozīmē patiesu brīvību, man tā ir jāiegūst. Ja pazīt daudzus cilvēkus liecina par svarīgumu, man ir jāiepazīst attiecīgie cilvēki. Šis spiediens izpaužas kā slēptas bailes kļūt par neveiksminieku. Lai to novērstu, mēs esam pastāvīgā skrējienā, lai savāktu sev apkārt vairāk naudas, draugus un lietas, pie kā darboties. 

Šī visa uzspiestā pamatā ir divi galvenie ticības dzīves ienaidnieki dusmas un alkatība. Tie abi ir pasaulīgas dzīves garīgā puse. Tās ir kā saskābis auglis, kas nāk no mūsu pasaulīgajām saistībām.


SVĒTIE RAKSTI

“Es nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai Tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es neesmu no pasaules. Svētī tos patiesībā.” (Jņ. 17:1517)


LŪGŠANA

Dievs, es esmu aizņemts. Es esmu skrējienā, lai rūpētos un gādātu par visām lietām, ko Tu man esi uzticējis. Dievs, piedod, ka tajā visā es esmu aizmirsis pašu dārgāko, kas man ir dots  sava dzīve un sava būtība.

Es nevaru aizbēgt no saviem darbiem, atbildībām un pienākumiem, taču, Dievs, dod man spēku redzēt un saprast, ka Tu mani esi radījis kā kaut ko vairāk nekā tikai to, ko es daru. Dievs, palīdzi, lai es sevi ieraugu un atklāju kā Tavu dēlu/meitu  kā mīlētu un brīnišķīgi radītu. Dievs, dod man iespēju iepazīt pašam sevi. Jo tieši mana patiesā būtība ir vieta, kur es varu būt Tavā tuvumā.


DIENAS UZDEVUMS

Atrodi klusu vietu, kur esi vienatnē. Uzliec modinātāju uz piecām minūtēm. Tajā laikā mierīgi un lēni izsaki pie sevis vārdus “kas es esmu?”, bet nedomā par tiem. Iztēlojies, ka šie vārdi nāktu no Tavas sirds daļas. Visas pārējās domas, kas nāk galvā, laipni raidi prom un paliec pie šiem trim vārdiem.

Kad laiks pagājis, mēģini sajust, vai kaut kas Tevī ir mainījis. Pēc tam turpini savu dienu. 

Comments


bottom of page