top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 150. diena

KLAUSIES BALSI, KAS SAUC TEVI PAR MĪĻOTO


Vienatne ir klausīšanās Balsī, kas tevi sauc par mīļoto. Tā ir būšana kopā ar To, Kurš tev saka: “Tu esi Mans mīļotais/Mana mīļotā, Es vēlos būt ar tevi. Neskrien apkārt, nesāc visiem pierādīt, ka tu esi mīlams/-a. Tu jau esi mīlēts/-a.” To mums saka Dievs. Vienatne ir vieta, kur mēs dodamies, lai dzirdētu patiesību par sevi. Tā aicina mūs atteikties no citiem sevis pierādīšanas veidiem, kas mums pašiem šķiet daudz patīkamāki. Tā Balss, kas mūs sauc par mīļotajiem, nav tā pati balss, kas apmierina mūsu sajūtas. Garīgā dzīve ir ārpus sajūtām un domām.


RAKSTU VIETA

Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas. Mans Tēvs, kas Man tās devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no Tēva rokas. Es un Tēvs, mēs esam viens.

Jāņa evaņģēlijs 10:27-30


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi skaists. Es sirgstu ar mīlestību uz Tevi, alkstu dzirdēt Tavus maigos gudrības un patiesības vārdus. Es jūtu, ka Tu velc mani Sev tuvāk un es vēlos Tev tuvoties. Visi traucēkļi ir novērsti. Es aizveru acis un pievēršu savu sirdi Tev. Es gribu Tevi redzēt.

Klusums. Reizēm tas nav nekas vairāk kā miers, kas apņem manu būtni. Bez balss. Tu neatbildi uz maniem daudzajiem jautājumiem. Tu man nerādi nekādas atklāsmes. Es tikai jūtu vienotību ar Tevi savā miesā, dvēselē un garā.

Būt ar Tevi, tas ir viss, kas man vajadzīgs. Iegulties Tavās rokās un atpūsties. Mans prāts klusē. Manu sirdi pārņem Tavas klātbūtnes miers. Viss ir labi. Tu visu kontrolē. Tu mīli mani.


UZDEVUMS

Aizej uz klusu vietu, kur tevi neviens nevar iztraucēt. Izslēdz telefonu. Apsēdies kādā ērtā vietā vai apgulies zālē. Aizver acis un atver savu sirdi savam Radītājam. Apturi visas domas un sajūtas. Vienkārši esi Dieva priekšā, neko nelūdzot, neko nedomājot. Piedzīvo klusuma skaistumu, vienkārši būšanu.

bottom of page