top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 153. diena

PRIEKS UN AIZVAINOJUMS NEVAR PASTĒVĒT LĪDZĀS


Par vienu lietu es esmu pārliecinājies - žēlošanās ir neproduktīva, un tai piemīt spēja visu laiku sevi uzturēt dzīvu. Ikreiz, kad es izsaku savu neapmierinātību cerībā izraisīt kādā žēlumu un saņemt apmierinājumu, kuru tik ļoti vēlos, rezultāts parasti ir pretējs tam, ko biju mēģinājis iegūt. Ar žēlojošos personu ir grūti sadzīvot un pavisam nedaudz cilvēku zina, kā atbildēt tādam sevi noraidošam cilvēkam uz viņa žēlošanos. Traģēdija ir tajā, ka neapmierinātība, vienreiz izteikta, noved pie tā, no kā neapmierinātais patiesībā visvairāk baidās: no turpmāka noraidījuma. Prieks un aizvainojums nevar pastāvēt līdzās.


SVĒTIE RAKSTI

Nes Dievam pateicību kā upuri un tā pildi Visuaugstākajam savus solījumus! Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!" Psalms 50:14-15


LŪGŠANA

Es slavēju Tevi, Kungs! Tu esi mans Glābējs un mans Kungs. Tu vienīgais valdi pilnīgā gudrībā un taisnībā. Izlej Savu laipnību un žēlsirdību, lai visi, kas to baudīs, uzticētos Tavam varenajam Vārdam. Izgaismo Savu ceļu cauri haosam un nekrietnumam, dari Savu ceļu zināmu.

Sūti atdzīvinošu lietu pār katru pilsētu un laukiem. Atmodini to sirdis, kuri, nemierīgi klīstot, staigā kā aizmiguši savās dzīvēs. Svētī mūs, lai mēs varētu būt par svētību citiem. Lai Tev domāta slava, kas izskan no Taviem ļaudīm, top dzirdama visā pasaulē, no paaudzes paaudzē. Lai Tava gaisma iznīcina tumsas hierarhijas un apgaismo mūsu dvēseles.

Lai Tava augstākā vara top ķēniņu godāta visās zemēs, ka viņi nodotu savu autoritāti Tev. Tava Vārda slava lai izplūst no to lūpām, kas Tev uzticas. Brīnumu Dievs, Tu pārspēj katras mūsu gaidas. Miers un pārticība ir atrodama Tavā Valstībā, un visi, kas tur dzīvo, nekad nepaliks kaunā. Mēs godājam Tevi kā mūsu uzticamo Kungu mūžīgi.


UZDEVUMS

Paņem papīra lapu un pildspalvu. Raksti uz tās pateicības Dievam par visu, par ko esi Viņam pateicīgs/-a. Sarakstu turi acu priekšā un dienas gaitā to papildini, īpaši brīžos, kad uznāk kādas zūdīšanās domas. Dievs ir labs, un Viņš nepārstāj par tevi gādāt.

bottom of page