top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 153. diena

PRIEKS


Prieks ir ļoti būtiska garīgās dzīves sastāvdaļa. Ja mēs neesam piepildīti ar prieku, tad, lai ko arī mēs domātu vai stāstītu citiem par Dievu, tas nenesīs augļus. Jēzus mums atklāj Dieva mīlestību uz mums, lai Viņa prieks varētu kļūt par mūsu prieku un mūsu prieks būtu pilnīgs. Prieks nāk no zināšanas, ka esam mīlēti ar beznosacījuma mīlestību un ka nekas – ne slimības, ne neizdošanās, ne emocionālas sāpes, nospiestība, karš vai pat nāve – nevar atņemt šo mīlestību, kas Dievam ir uz mums.

Prieks nav tas pats, kas laime. Mēs varam nejusties laimīgi par daudzām lietām, bet prieks joprojām var būt mūsos, jo tas nāk no zināšanas par Dieva mīlestību uz mums… Prieks nenotiek pats no sevis, mums tas ir jāizvēlas un jāturpina izvēlēties katru dienu no jauna. Prieks ir izvēle, kas balstīta zināšanā, ka mēs piederam Dievam un Dievā esam atraduši mūsu patvērumu un drošību un ka nekas, pat nāve, nevar mums atņemt Dievu.


SVĒTIE RAKSTI

Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā! Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. 

(Jāņa evaņģēlijs 15:9-11)


LŪGŠANA

Tik daudz reižu es nespēju neko citu, kā vien nokrist Tavā priekšā ceļos, sajūtu pārņemts, bez vārdiem. Tik bieži es vēršos pie Tevis kā pie Tēva, patiesi, tāds Tu man esi. Bet tad manā sirdī notiek satricinājums, kad apzinos, ka Tas, kuru es uzrunāju par Tēvu, ir arī YAHWEH, kas nozīmē - "Kungs, Kurš valda pāri visam". Tajos brīžos viss, ko es vēlos, ir pielūgt un apbrīnot Tevi.

Kad es Tevī lūkojos, manas kājas kļūst tik vājas, ka tās saļimst Tavā priekšā. Zināt Tevi kā Dievu, kura acis liesmo kvēlojošas godības ugunī, ir pavisam citādāk, nekā pazīt Tevi kā Tēvu un Draugu. Dažkārt šķiet, ka tās gaismas sēklas, kuras Tu esi sējis manī, eksplodēs manā dvēselē, un es nespēju darīt neko vairāk, kā tikai atdot visu Tev.

Šīs dzīves rūpes, bailes un traucēkļi pazūd šajā neapvaldītās aizraušanās vietā. Šī ir tā brīvības vieta, kur važas ir paņemtas prom un es varu lidot kopā ar Tevi.


DIENAS UZDEVUMS

Uzraksti savu prieka un slavas psalmu Dievam par godu!

Comments


bottom of page