top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 157. diena

DIEVA PRIEKS


Svinēšana pieder Dieva valstībai. Viņš ne tikai dāvā piedošanu, izlīgumu un dziedināšanu, bet vēlas šīs dāvanas izcelt kā prieka avotu ikvienam, kas tās piedzīvo. Visās trīs līdzībās, kuras Jēzus stāsta, lai izskaidrotu, kāpēc Viņš ēd kopā ar grēciniekiem, Dievs priecājas un aicina citus līksmot kopā ar Viņu. “Priecājieties ar mani“, saka gans, “jo es savu pazudušo avi esmu atradis.“ “Priecājieties ar mani, jo es savu grasi esmu atradusi, kuru biju pazaudējusi,“ saka sieva. “Līksmojieties ar mani,“ saka tēvs, “jo dēls, kas bija pazudis, ir atradies.“ Šīs visas trīs līksmās balsis pieder Dievam. Viņš nevēlas prieku paturēt tikai sev. Viņš vēlas ar to dalīties. Dieva prieks ir Viņa eņģeļu un Viņa svēto prieks, un tas ir arī visu to cilvēku prieks, kas pieder Dieva valstībai.


SVĒTIE RAKSTI

Kurš no jūsu vidus, kam ir simts avis un kas vienu no tām ir pazaudējis, neatstāj visas deviņdesmit deviņas tuksnesī, lai ietu pakaļ pazudušajai, līdz kamēr tas to atradīs?

Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un, mājās nācis, sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: Priecājieties ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis.

Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.

Lūkas evaņģēlijs 15: 4-7


LŪGŠANA

Ar prieka pilnu sirdi es noliecos Tavā priekšā. Tu esi mana dziesma, mana deja, manas dvēseles svinības. Tu esi tas impulss, kas mudina man doties uz priekšu bezbailīgā ticībā. Es esmu žēlastības piepildīts, jo savā maigajā uzticībā Tu pastāvīgi mani apdāvini. Tu lutini mani ar mīlestību, kas savaldzina manu sirdi. Nekam citam manī nav vietas. Tu atver manas acis, lai varu ieraudzīt pasauli citādu. Es saskatu Tevi katrā saullēktā un dzirdu Tevi vēja šalkoņā. Es saskatu Tevi nabadzīgo acīs un sajūtu bāreņa rokas pieskārienā. Tu esi man visapkārt. Es dzirdu Tavu aicinājumu tuvoties Tev, lai atklātu Tavas pāri plūstošās mīlestības dāvanas. Tu dod man brīvību Tevi slavēt bez robežām. Es rodu savu prieku Tevī, jo Tu vairāk kā jebkas cits, ko pazīstu, piepildi mani ar laimi. Tava mīlestība ir tik reāla. Esmu Tavs mūžīgi.


UZDEVUMS

Ieslēdz dziesmu, kas tevi ielīksmo, un ļaujies dejai pats ar sevi!

bottom of page