top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 157. diena

PRIEKA STRAUME


Svinēšana nav tikai veids, kā uz mirkli likt justies cilvēkam labi; tas ir veids, kādā mūsu ticība uz Dievu tiek izdzīvota caur asarām un smiekliem. Tādejādi svinēšana sniedzas pāri rituāliem, paražām un tradīcijām. Tas ir nepārtraukts apliecinājums tam, ka zem visām dzīves zemajām un augstajām vietām plūst pamatīga prieka straume. Invalīdi, sievietes un vīrieši no L`Arche* kopienas ir kļuvuši par maniem skolotājiem vissvarīgākajā mācībā: dzīvot Dieva klātbūtnē. Viņu prieks ved mani pāri baiļu pilnajai nāves vietai un atver manas acis uz sajūsmu par dzīvības iespējamību. Prieks sniedz stipru pamatu, no kura vienmēr var uzliesmot jauna dzīvība. Prieku nevar noķert vienā sajūtā, rituālā vai tradīcijā, bet tas vienmēr ir kaut kas vairāk, nekā mēs būtu gaidījuši, vienmēr pārsteidzošs un par zīmi, ka mēs atrodamies dzīvības Kunga klātbūtnē.

* L`Arche ir starptautiska federācija, izveidota radošuma un izaugsmes mājām, programmām un atbalsta tīkliem darbā ar cilvēkiem, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi. Tā ir dibināta Francijā 1964. gadā. Dibinātājs kanādietis Žans Vanjē. 


SVĒTIE RAKSTI

Tu esi bijis mans palīgs, un Tavu spārnu ēnā es līksmojos. Mana dvēsele Tev pieķeras, Tava labā roka mani tur.

(Psalms 63:8-9)


LŪGŠANA

Dievs, esi man žēlīgs un dāvā man Savu žēlastību. Palīdzi man sargāt manas lūpas, lai es nesāpinātu citus ar saviem vārdiem un negrēkotu pret Tevi. Pamāci man, kad runāt un kad palikt klusu. Maniem vārdiem ir spēks iedvesmot uz dzīvību vai nāvi, kaut es tos vienmēr izvēlētos lietot ar gudrību.

Es vēlos būt nasks klausītājs, lēns runāt un lēns dusmoties. Lai viss, ko es runāju, ir pamatots mīlestībā un žēlastībā. Kad man ir jārunā pārmācības vārds vai jāizsaka rājiens, parādi man, kā es to varu izdarīt tā, lai šis cilvēks justos vērtīgs un nozīmīgs. Es vienmēr vēlos runāt vārdus, kas iedvesmo un nenokauj. Es palikšu pazemīgs un cieņpilni izturēšos pret citiem, tāpat kā Tu cieņpilni izturies pret mani.

Es esmu radīts pēc Tava tēla un līdzības, lai darītu un runātu lietas, kas izskatās un izklausās pēc Tevis. Manu vārdu varenais spēks var padarīt lietas reālas, tāpēc palīdzi man runāt tikai to, kas ir saskaņā ar Tavu Vārdu. Ļauj, lai mani vārdi ir labestības un laipnības pilni, lai tie plūst no tīras sirds. Lai katrs mans izrunātais vārds ir kā svētība tiem, kas to klausās.


DIENAS UZDEVUMS

Atsauc atmiņā kādu ļoti īpašu brīdi, kurā esi piedzīvojis Dieva klātbūtnes prieku. Pakavējies šajās atmiņās.Comments


bottom of page