top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 158. diena

PRIEKS PLŪST NO VIENOTĪBAS AR DIEVU


Prieks, ko Jēzus sniedz saviem mācekļiem, ir Viņa paša prieks, kas izplūst no tuvajām attiecībām ar Tēvu, kas Viņu sūtījis. Tas ir prieks, kas neatdala laimīgās dienas no skumjajām, veiksmes brīžus no neveiksmēm, pagodinājuma pieredzi no negoda, ciešanas no augšāmcelšanās. Šis prieks ir dievišķa dāvana, kas nepamet mūs slimībā, nabadzībā, apspiestībā vai vajāšanās. Tas ir klātesošs pat tad, kad pasaule izsmej, pakļauj mocībām, aplaupa, sakropļo, piekauj vai nonāvē. Tas ir ekstātisks prieks, kas ved prom no baiļu vietas uz mīlestības mājām, nebeidzami apliecinot, ka nāvei nepaliek pēdējais vārds. Jēzus dāvātais prieks aicina svinēt dzīvi.


SVĒTIE RAKSTI

Priecājieties Kungā vienumēr, es sacīšu vēlreiz, priecājieties! Filipiešiem 4:4


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi brīnišķīgs! Mana sirds izplūst pateicībā par Tavu maigo mīlestību, ko saskatu it visā, ko Tu dari. No šī brīža līdz pat mūžības vārtiem manas lūpas slavēs Tevi, jo Tu man esi viss. Tavas atvērtās rokas ir pilnas bagātīgu svētību. Es neesmu Tavas žēlastības cienīgs, un tomēr Tu ar to izrotā manu pasauli. Cik pacietīgs Tu esi, jo nekad neatmet mani pat manā vājumā. Es gavilēju priekā par Tavu uzticību, un nekas nespēj šo prieku man nolaupīt. Neviens nevar atņemt man mieru, ko Tu man esi devis kā dāvanu. Ar skatienu un sirdi, kas raugās uz Tevi, es atklāju Tavu valstību savas sirds mājokļos, un nerimstošs prieks nebeidz manī mutuļot. Man ir grūti to noturēt. Es zinu, kas darāms: es vēstīšu pasaulei par Taviem mīlestības brīnumdarbiem un neaptveramo varenību. Tu piepildi manu pasauli ar svētlaimi.


UZDEVUMS

Piezvani trim draugiem un padalies priekā par to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē, vai vienkārši pastāsti, kas tevi pēdējā laikā ir iepriecinājis. Man tā ir šorīt dārzā uzziedējusī peonija.

bottom of page