top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 160. diena

MĪLOŠO DIEVU MĒS SASTOPAM VIENATNĒ


Vienatne ir vieta, kur “Dievs-ar-mums“ var tikt  “izsaiņots“ un kur mēs savienojamies ar Dievu, kas ir mūsu pamats - mūsu mīlošais Tēvs un Māte, mūsu Glābējs un kaislīgs mīlētājs. Vienatne ir vieta, kur mūsu pašu sirdis ilgojas tikt mīlētas bez nosacījuma un mīlēt citus ar visus savu būtni.  Vienatne ir lielās satikšanās vieta, no kuras raisās visu citu tikšanos jēga. Vienatnē mēs sastopam Viņu, kas sauc mūs par mīļotajiem. Vienatnē mēs atstājam aiz muguras savu nebeidzamo rosību, rūpes, plānus un projektus, viedokļus un pārliecības, lai nonāktu Mīlestības klātbūtnē – kaili, ievainojami, godīgi, pieņemti un atvērti. Te mēs sastopam Dievu Tēvu, kas ir mīlestība, rūpes un piedošana. Vienatne mūs ved uz personīgām un intīmām attiecībām ar pašu Mīlestību.


SVĒTIE RAKSTI

Bet, kad Tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, atmaksās to tev.

(Mateja evaņģēlijs 6:6)


LŪGŠANA

Es piedāvāju Tev savu mīlestību. Lai gan reizēm tā ir vāja un mani vārdi klusināti, tomēr tie nāk no visdziļākās godbijības. Nāc un apņem mani ar savām līdzjūtīgajām rokām! Es gaidu Tevi savas dvēseles klusumā, lai piespiestu savu galvu Tavām krūtīm, cerot, ka Tava dzīvinošā klātbūtne man pieskarsies. Tava mīlestība ir stipra un pastāvīga, un tā iedvesmo mani, kad jūtos sakauts un izsīcis. Es vēlos sniegt Tev vairāk kā tikai šo mazumiņu, tomēr viss, ko spēju – vienīgi elpot un vērst savu pielūgsmi Tavā virzienā. Esmu tik pārliecināts par Tavu mīlestību. Pat tad, kad man nav nekā cita, ko Tev sniegt, kā tikai sirdī esošs jāvārds, es zinu, ka Tu joprojām par mani priecājies. Es vēlos būt ar Tevi. Kungs, pievērs savu skatienu manai sirdij un redzi, ka katra daļiņa manis ir veltīta Tev. Es neko nepaturu sev, esmu Tavs mūžīgi.


DIENAS UZDEVUMS

Vai atceries, kā bērnībā zīmēji apsveikumu mammai vai tētim, kā pirki pūpolzarus par sakrāto sīknaudu vai noplūci pie sētas izplaukušu ziedu, lai parādītu savu mīlestību? Lai cik necila bija šāda dāvana, tavās un arī dāvanas saņēmēja acīs tai noteikti bija skaitļos nenosakāma vērtība. Pamēģini šodien arī Dievam kaut ko uzzīmēt un iedomājies, kā Viņš tavu darbiņu piesprauž Sev redzamā vietā kā atgādinājumu par jūsu mīlestību.

Comments


bottom of page