top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 162. diena

VIENATNES SOLIDARITĀTE


Patiesā vienatnē ir pietiekami vietas citiem, jo mēs paši esam iztukšoti. Šajā nabadzīgajā tukšumā neviens nav pārāks par mums vai nostājies pret mums, jo mūsu ienaidnieks ir mūsu pretinieks tikai tik ilgi, kamēr mums ir ko aizstāvēt. Bet, kad mums nav nekā, pie kā turēties vai par ko cīnīties, kad nav nekā, ko uzskatām par tikai sev ekskluzīvi piederošu, tad mūs neviens vairs neapdraud. Vienatnes centrā mēs ieraugām ikvienu cilvēku kā brāli un māsu. Vienatnē mēs esam kaili un ievainojami Dieva priekšā un pilnībā apzināmies savu atkarību no Viņa mīlestības. Mūsu sirdis, kuras piepilda Dievs un kurās nav baiļu un dusmu, tad kļūst par mājām gan Viņam, gan visiem cilvēkiem uz zemes.


SVĒTIE RAKSTI

ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. 

(Jāņa evaņģēlijs 15:5)


LŪGŠANA

Kungs, man nepieciešama Tava žēlastība. Dažkārt mana ticība ir tik dedzīga, ka nav šaubu par Tavu uzvaru, bet brīžiem baiļu skaļā balss liek man šaubīties. Es vēlos, lai varu ar savu ticību Tevi iepriecināt un lai neviens pretinieks nespēj mani satricināt. Tu esi pamats, uz kura esmu uzbūvējis savu dzīvi, manas esības kodols. Kad mana sirds un prāts raugās uz Tevi, Tu sniedz mieru, kas pārspēj visu saprašanu. Tu esi tik pilns žēlastības, ka pat manos šaubu brīžos Tu turi manu roku, lai nenodrebu. Pat tad, kad ienaidnieks vēlas, lai raizējos par nākotni, es izvēlos uzticēties Tev un atgādinu sev Tavu Vārdu. Es atsakos no bailēm par nezināmo. Piepildi mani ar mieru un prieku, un es gaidīšu Tevi pacietīgi.


DIENAS UZDEVUMS

Pat ja tev nav laika šodien pabūt vienatnē, domās „pārstaigā” savu dienu, sākot ar brīdi, kad pamodies. Mēģini iedomāties to kā filmu, kas rit uz priekšu kadru pēc kadra. Ja pamani dusmas vai bailes, kas noteikušas tavu rīcību vai noskaņojumu, uztici tās Dievam, lai sirdī atbrīvojas vieta Mīlestībai.

Comments


bottom of page