top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 162. diena

MĒS MĪLAM, JO VIŅŠ MŪS PIRMAIS IR MĪLĒJIS


Vienatne ir pamats, no kuras rodas kopība. Kad mēs vienatnē lūdzamies, mācāmies, rakstām vai vienkārši pavadām laiku klusumā, prom no visa, kur mijiedarbojamies ar citiem, mēs potenciāli esam atvērti lielākai tuvībai viens ar otru. Mēs maldāmies, ja domājam, ka kļūstam tuvāki tikai tad, kad sarunājamies, spēlējamies vai strādājam kopā. Lai arī augšanu lielā mērā veicina cilvēku mijiedarbība, šī mijiedarbība ir auglīgāka, ja balstās vienatnē, jo vienatne mūsu intimitāti padziļina. Vienatnē mēs iepazīstam viens otru veidā, kāds ar fizisku kopābūšanu nav iespējams, mēs attīstām saikni viens ar otru, kuru nenosaka vārdi, žesti vai darbība, un šī saikne ir daudz dziļāka par to, ko varam panākt ar savām pūlēm.

Vienatnē mēs pārliecināmies, ka esam bijuši saistīti jau pirms sastapāmies un ka dzīve nav mūsu gribas rezultāts, bet paklausīga atbilde uz realitāti, kurā esam vienoti. Kad vien mēs ieejam vienatnē, mēs kļūstam par lieciniekiem mīlestībai, kas ir pārpasaulīga un apliecina, ka mēs mīlam viens otru, jo Viņš pirmais ir mūs mīlējis (1. Jņ 4:19). Vienatne satur mūs kopā ar nebeidzamu mīlestību, no kuras mēs smeļamies spēku.


SVĒTIE RAKSTI

Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt.

Jāņa 1. vēstule 4:11


LŪGŠANA

Manā sirdī atbalsojas tikai viena tēma – es Tevi mīlu. Tu esi svēts, brīnišķīgs un nebeidzamas žēlastības pilns. Tu esi prieks, kas pārsteidz mani tumšās ielejās, un slavas dziesma, kas sāk skanēt, kad zaudēju cerību. Tu esi iemesls, kāpēc mostos, un miers, ar ko tieku svētīts naktī. Tu esi mīlestība, kas dzīvo manī.

Es esmu radīts, lai priecātos Tevī, lai dzertu Tavas reibinošās mīlas dzērienu, kamēr esmu piepildīts līdz malām. Esmu atkarīgs no Tavas klātbūtnes tuvuma. Caurstrāvo katru manu šūnu ar savas godības gaismu un nekad neapstājies. Atbrīvo mani no pieķeršanās nebūtiskām lietām. Ļauj, lai mana dzīve ir nebeidzamas nodošanās dāvana, upuris, ko labprātīgi Tev sniedzu atkal un atkal. Es Tevi mīlu.


UZDEVUMS

Šodien atzīsties kādam vārdos vai lūgšanā: “Es Tevi mīlu.“

bottom of page