top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 163. diena

TU ESI MĪĻOTAIS


Dzīve ir dāvana. Katrs no mums ir unikāls, nosaukts vārdā un mīlēts, tā iecerējis mūsu Radītājs. Diemžēl pasaulē pastāv skaļas un spēcīgas balsis, kas pieprasa, lai pastāvīgi apliecinām savas tiesības tikt mīlētiem ar to, kā izskatāmies, kas mums pieder un ko esam sasnieguši. Mēs veltām savas rūpes, lai izveidotu sevi atbilstošus šai dzīvei, tā vietā, lai pieņemtu atbrīvojošo patiesību, ka esam jau radīti pilnīgi. Mums ir jādzird šī vēsts vēlreiz, vēlreiz un vēlreiz. Tikai tad mēs varam atrast drosmi šo patiesību pieņemt un ar to dzīvot.


SVĒTIE RAKSTI

27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja."

31 Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs.

1. Mozus grāmata 1:27;31


LŪGŠANA

Kungs, es vēlos katru dienu dzīvot Tavā templī – vietā, kas caurstrāvota ar Tavu klātbūtni, kur es varu sastapties ar Tevi aci pret aci. Taisnākais ceļš pie Tevis atrodas manā sirdī. Palīdzi man nekad no tā nenomaldīties. Piepildi mani caurcaurēm, kad slavēju un godinu Tevi. Tu esi patiesas mīlestības un patiesa prieka avots.

Izdaiļo manu nakti ar krāšņiem sapņiem. Dienā stiprini mani un esi man līdzās. Pat tad, kad staigāšu tumšā, asaru pilnā ielejā, es celšu Tev altāri un nolikšu savas sāpes Tavā priekšā, jo Tu spēj dziedināt vienā mirklī. Citur tas prasītu tūkstošiem dienu. Kad Tu uzlūko mani, es lūdzu, lai Tu saskati skaistumu, kas rodas no manas dvēseles ilgām pēc Tevis. Es nevēlos nekā cita kā vien Tavas klātbūtnes nerimstošo svētlaimi. Lai manas mīlestības apliecinājumi ielīksmo Tavu sirdi, un Tu esi man tuvu. Vēl tuvāk.


UZDEVUMS

Nostājies spoguļa priekšā, atmet latvisko kritikas un kautrības garu un pasaki vismaz piecas lietas par sevi, kas tevī ir labs. Atkārto šo uzdevumu ik rītu un neaizmirsti pateikt paldies Dievam, kas tevi tik brīnišķi radījis.

bottom of page