top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 165. diena

DIEVA PIEŅEMŠANAI NAV ROBEŽU


Ikviena cilvēka patiesais izaicinājums ir atgriezties sevis pašā centrā, sirds dziļumos un tur saklausīt maigo balsi, kas uzrunā mūs un apliecina mūs tā, kā neviena cilvēka balss nekad nav spējusi. Visas kalpošanas pamatā ir Dieva neierobežotās un neierobežojošās pieņemšanas pieredze, kurā Viņš atzīst mūs kā Savus mīļotos bērnus. Šī pieņemšana ir tik pilnīga un visaptveroša, ka tā mūs atbrīvo no vajadzības tikt pamanītiem, izceltiem un apbrīnotiem un dāvā brīvību būt kopā ar Kristu, kas ved mūs kalpošanas ceļā. 

Dieva pieņemošā pieredze atbrīvo mūs no uzstājīgā ego un rada mūsos jaunu telpu, kur mēs spējam veltīt pašaizliedzīgu uzmanību citiem. Šī jaunā brīvība Kristū ļauj mums pastāvēt pasaulē netraucēti, bez ārēja spiediena un radoši darboties pat tad, kad tiekam izsmieti un atraidīti, un mūsu vārdi un darbi ved mūs iznīcībā.


SVĒTIE RAKSTI

Sargaities, ka jūsu taisnība nav tāda, kas grib spīdēt ļaužu priekšā; citādi jums nav nekādas algas pie jūsu Tēva debesīs.Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās, lai ļaudis tos godinātu. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga.Bet, kad tu dod mīlestības dāvanas, tad tava kreisā roka lai nezina, ko labā dara, tā ka tava dāvana paliek apslēpta; un tavs Tēvs, kas redz slepenībā, tev to atmaksās.

(Mateja evaņģēlijs 6:1-4)


LŪGŠANA

Kungs, kur vien eju, vēlos būt Tavas līdzjūtības un spēka piemērs. Man nepietiek ar to, ka slavēju Tevi, vēlos dzīvot tā, lai Tava mīlestība būtu pamanāma visai radībai. Tu nežēlo Savu maigo žēlastību, par ko esi maksājis tik dārgi, un arī es neslēpšu nevienam to, ko Tu esi paveicis.

Tavs skaistums un diženums ir pelnījis vislielāko godu. Tu esi Radītājs, kas piepilda zemi ar varenību. Okeānu šalkas un labības lauki to atbalso. Ir laiks pasaulei darīt to pašu. Lai slāpstošās dvēseles var veldzēties Tavā klātbūtnē, kad iepazīs Kungu, kura spožums izgaismo debesis.

Noņem plīvuru no aizmiglotajām acīm, lai visi atpazīst Tavu diženumu, ko nav iespējams aprakstīt. Kad pasaule atmetīs lepnību un, skrandās tērpti, metīsies Tavos apkampienos, nesot smagas nastas, mēs sagaidīsim viņus ar atplestām rokām. Māci man viņus mīlēt.


DIENAS UZDEVUMS

Ja vēl ikdienā neveic kādu darbu bez atlīdzības, atrodi tādu. Ja jau esi iesaistīts brīvprātīgo darbā vai kalpošanā, atceries, ka īpaši svētīts tas būs tad, ja negaidīsi, ka tevi par to izcels vai apbrīnos. Viss Dieva godam!

Commenti


bottom of page