top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" 166. diena

PĀRVĒRSTĀ SIRDS


Līdzjūtība, kas dzimusi vientulībā, liek mums ļoti labi apzināties mūsu pašu vēsturisko autentiskumu. Mēs neesam aicināti atbildēt uz vispārīgām lietām, bet gan uz konkrētiem faktiem, ar kuriem mēs saskaramies dienu no dienas. Līdzjūtīgs cilvēks uz šīm ļaunuma un nāves izpausmēm vairs nevar raudzīties kā uz sava dzīves plāna traucējošiem pārtraukumiem, bet viņam šīs izpausmes drīzāk jāuztver kā iespējas, lai viņš pats un apkārtējie mainītos. Vēstures notikumi apliecina, ka katru reizi, kad vīrieši un sievietes ir spējuši reaģēt uz notikumiem kā uz izdevību mainīt savas sirdis, atveras neizsmeļama dāsnuma un jaunas dzīves avots, dodot cerību, kas sniedzas tālu pāri cilvēka gaidu robežām.


SVĒTIE RAKSTI

Ja ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja ir kāda sirsnīga līdzjūtība, tad piepildiet manu prieku, būdami vienprātīgi, vienoti mīlestībā, vienoti domās un nodomos! Nedariet neko ķildas vai tukša goda dēļ, bet pazemībā viens otru uzskatiet augstāku par sevi! Nerūpējieties tikai par to, kas ir savs, bet arī par to, kas ir cita!

(Pāvila vēstule filipiešiem 2:1-4)


LŪGŠANA

Cik ātri cilvēki aizklīst prom no Tevis. Cik ātri viņi aizmirst par nozīmīgajām lietām, ko esi darījis viņu labā. Mana sirds skumst par tiem, kuri neievēro Tavu mīlestību un sniedzas pēc Tevis tikai tad, kad notiek kaut kas slikts. Tu rūpējies par viņiem, taču viņi to uzskata par pašsaprotamu. Viņi piedalās dievkalpojumā, tajā neiedziļinoties. Viņi runā par Tevi, taču nevelta laiku, lai Tevi iepazītu.

Kungs, pamodini šīs dusošās sirdis. Parādi tiem savas mīlestības patiesumu. Tava žēlastība ir bezgalīgi plūstoša pāri dvēselēm, kuras to nav pelnījušas. Tava mīlestība ir mūžīga – par to samaksāts ar atpestīšanas skūpstu. Atceries, cik trausli viņi ir; savaldi savas dusmas un nāc viņus glābt.

Nesodi viņus par viņu būtības nabadzību. Lai gan viņu galvas ir zināšanu pilnas, viņu sirdis ir tālu no Tevis. Tu esi līdzjūtības pilns – piedod viņiem. Labais gans, vadi tos projām no šaubu tirānijas un pavadi līdz sava svētuma robežai. Ļauj viņiem satikt Tavu mīlestību, un viņi nekad vairs nebūs tādi kā līdz šim.


DIENAS UZDEVUMS

Lūdz, lai Dievs tev uzrāda kādu situāciju vai notikumu, kurā taviem līdzcilvēkiem klājas grūti. Iesaisties un atbalsti, šo situāciju saskatot ne vien kā iespēju palīdzēt citiem, bet arī kā izdevību mainīties pašam!


Comentários


bottom of page