top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" 167. diena

NE ES, BET DIEVS


Līdzjūtība ir mūsu lūgšanu par līdzcilvēkiem pamatā. Kad es lūdzu par pasauli, es kļūstu par pasauli; kad es lūdzu par miljoniem cilvēku bezgalīgajām vajadzībām, mana dvēsele izplešas, vēloties tās visas aptvert un ienest Dieva klātbūtnē. Bet šī pieredze man liek arī saprast, ka līdzjūtība nav kaut kas mans, bet gan Dieva dāvana man. Es nevaru aptvert pasauli, bet Dievs to var. Es nevaru lūgties, bet Dievs var lūgt manī. Kad Dievs kļuva tāds, kādi mēs esam, proti, kad Dievs ļāva mums visiem ienākt Viņa intīmajā dzīvē, mums tika dota iespēja piedalīties Viņa bezgalīgajā līdzjūtībā. 

Lūgdams par citiem, es pazaudēju sevi un kļūstu par otru, lai tikai mani atrastu dievišķā mīlestība, kas aptver visu cilvēci līdzjūtīgā apskāvienā.


SVĒTIE RAKSTI

Ja kāds no jums skumst, lai lūdz Dievu! Ja kādam labs prāts, tas lai dzied psalmus! Ja kāds no jums slimo, lai tas aicina Baznīcas priesterus, lai tie par viņu lūdz Dievu, svaidīdami ar eļļu Kunga vārdā! Un ticīgā lūgšana izglābs slimnieku, un Kungs viņu pacels; un, ja viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un lūdziet Dievu cits par citu, lai tiktu pestīti, jo daudz spēj neatlaidīga, taisnīga lūgšana!

(Jēkaba vēstule 5:13-16)


LŪGŠANA

Aleluja! Dievs, es Tevi slavēšu mūžīgi! Tu esi kļuvis par manas sirds vadmotīvu, kas pārplūst nebeidzamās melodijās. Debesu un zemes Radītāj, Tavu spēku nevar noliegt. Tu sakāvi manī tumsas spēku. Tagad es esmu dzīvs mūžības noslēpumā.

Tavai mīlestībai nav sākuma un beigu. Caur to Tu pārvērti nāves upuri uzvarā, kas ir pietiekami liela, lai izglābtu visu pasauli. Neviens tam nevar līdzināties. Ne dižciltīgie vadītāji, ne pasaules izcilākie prāti bija tie, kas nodibināja debesu godību - Tu vienīgais to spēji izdarīt ar pilnīgu gudrību.

Tu esi spožums, kas mirdz tumsas vidū; kura pieskāriens man dod spēku. Cerība kļūst par īstenību, kad slavēju Tavu vārdu. Ticība atrod tās mājas, kad es paļaujos uz Taviem vārdiem. Pateicoties Tev, mana sirds ir pildīta ar prieku. Tu esi manu lūgšanu vērts!


DIENAS UZDEVUMS

Noskaidro savu tuvāko cilvēku lūgšanu vajadzības, lūdz par tiem tik ilgi, cik nepieciešams, un izbaudi, kā tava sirds paplašinās mīlestībā, raisot prieku gan tevī, gan tavos līdzcilvēkos!


Comments


bottom of page