top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 168. diena

TU ESI DAĻA NO CILVĒCES ĢIMENES


Viens no cilvēka lielākajiem garīgajiem uzdevumiem ir aptvert visu cilvēci, ļaut savai sirdij būt par cilvēces tirgu, ļaut savai iekšējai dzīvei atspoguļot ne tikai to cilvēku sāpes un priekus, kas dzīvo ne tikai, piemēram, Āfrikā un Eiropā, bet arī kas dzīvojuši 14. gadsimtā un dzīvos vēl pēc daudziem gadsimtiem.

Ja tu atklāj, ka tava mazā dzīve ir daļa no cilvēces ceļojuma un ka tā ir priekšrocība būt daļai no tā, tad tava iekšējā dzīve mainās. Tu zaudē daudz savu baiļu, un ar tevi kaut kas patiešām notiek. Tavā dzīvē var ienākt milzīgs prieks. Tas tev var sniegt spēcīgu solidaritātes sajūtu ar citiem cilvēkiem.


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs ir mans gaišums un mana pestīšana, no kā man bīties? Tas Kungs ir manas dzīves patvērums, no kā man baiļoties? Kad ļaundari, mani pretinieki un ienaidnieki laužas uz mani, lai saplosītu manu miesu, viņi klups un kritīs. Kad bruņoti pulki nostājas pret mani, mana sirds ir bez bailēm; kad pret mani ceļas karš, arī tad es esmu pilns paļāvības. Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, jo Viņš mani apslēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna. Tā mana galva būs pacelta, ienaidniekiem redzot, es būšu altāra tuvumā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams Tam Kungam! Uzklausi, ak, Kungs, manu balsi, kad es saucu, esi man žēlīgs un atbildi man!

Psalms 27:1-7


LŪGŠANA

Kungs, es vēlos dzīvot no bijības un brīnuma skatu punkta - tik tuvu Tev, lai katra mana lūgšana sagādātu Tev prieku. Palikt kopā ar Tevi katru mirkli, katru dienu ir viena no visievērojamākajām privilēģijām, uz ko kāds varētu cerēt, taču tā ir mana visizjustākā vēlme – to es vēlētos visvairāk par visu pasaulē. Lai manas savienības ar Tevi dziļākie dziļumi atspoguļojas visā, ko es saku un daru. Paldies, ka paslēp mani Sava svētuma patvērumā. Tas ir apbrīnojami, cik drosmīgs es esmu, kad Tu mani pasargā. Es ne no kā nebaidos! Vienalga, lai cik tuvu ienaidnieks man pietuvotos, kad esmu kopā ar Tevi Tavas godības slepenajā vietā, ienaidnieks nevar mani aizskart. Tu man teici, lai meklēju Tavu seju, un ar ilgām, kādas es jebkad iepriekš nebiju pazinis, es Tevi sāku meklēt. Tu ievedi mani Savā ģimenē, kad citi mani pameta, un Tu esi pierādījis, ka, ja es palikšu ar Tevi saistīts, Tu mani nekad nepievilsi. Dzīve kopā ar Tevi ir mans lielākais prieks.


UZDEVUMS

Iedomājies, ka ej pa skaistu dārzu. Tajā ir gan saules apmirdzētas, gan ēnainas vietas, tieši tāpat kā notikumi tavā dzīvē ir priecīgi un bēdīgi. Domās šajā dārzā apstājies un pakavējies tur, kur jūties vislabāk. Kur tevī rodas pārliecība, ka brīnums var būt itin viss. Ļauj, lai tavā sirdī ieplūst prieks, ar ko vari dalīties ar citiem!

bottom of page