top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 169. diena

LĪDZJŪTĪGĀ SOLIDARITĀTE


Domājot par cilvēkiem, kuri devuši mums cerību un vairojuši mūsu dvēseles spēku, iespējams, mēs atklāsim, ka viņi nebija padomu devēji, brīdinātāji vai pamācītāji, bet tie daži, kuri vārdos un darbos spēja formulēt to, kādos apstākļos atrodamies, un kuri mūs iedrošināja stāties pretī dzīves realitātei. Tie, kas nebēg no mūsu sāpēm, bet pieskaras tām ar līdzjūtību, nes dziedināšanu un jaunu spēku. Paradokss patiešām ir tāds, ka dziedināšanas sākums slēpjas solidaritātē ar sāpēm. Mūsu uz risinājumiem orientētajā sabiedrībā ir svarīgāk nekā jebkad iepriekš apzināties, ka vēlme remdēt sāpes, vienlaikus nedaloties ar tām, ir tas pats, kas vēlme izglābt bērnu no degošas mājas, neuzņemoties risku savainoties. Šī līdzjūtīgā solidaritāte veidojas vientulībā.


SVĒTIE RAKSTI

Tātad mums, ticībā attaisnotajiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, caur Viņu, pateicoties ticībai, mums ir pieeja žēlastībai, kurā mēs stāvam un dižojamies cerībā uz Dieva bērnu svētlaimību. Bet nevien tas: mēs gavilējam ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada pacietību, pacietība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo Svētais Gars, kas mums ir dots, ir ielējis Dieva mīlestību mūsu sirdīs.

Vēstule romiešiem 5:1-5


LŪGŠANA

Atmosfēra mainās, kad Tu ienāc istabā. Lai gan mēs neredzam Tevi ar savām acīm, mūsu gars zina, kad Tu esi mums tuvumā. Tu aptver mani ar savu mīlestību un aizdedz manu sirdi ar svētās kaisles liesmām. Kad paceļu savas rokas pielūgsmē, es jūtu dzīvības elpu – Tavu Garu, kas tajā mājo. Tava klātbūtne rosina mani Tevi slavēt. Tu rosini mani dziedāt: Tu esi dārgums, ko esmu meklējis. Tu esi tik skaists! Pat Tavs vārds ir jauks. Dienu un nakti es domāju par Tavu gudrību. Tavam spēkam un varai nav robežu. Tu izplet savu diženumu visā Visumā. Uz zemes mēs redzam notiekam brīnumus. No miglainiem mākoņiem Tu nes vēju un lietu; debesīs pērkons dārd pēc Tavas pavēles. Neviens cits dievs Tev nespēj līdzināties. Tu esi brīnišķīgs, un Tavs vārds lai paliek mūžīgi!


UZDEVUMS

Dodies uz slavēšanas dievkalpojumu, izbaudi tā īpašo atmosfēru un ļaujies rosinājumam dziedāt līdzi!

bottom of page