top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" 171. diena

BŪT LĪDZJŪTĪGAM


Ja tu jautātu tuksneša tēviem, kāpēc vientulība rada līdzjūtību, viņi atbildētu: “Tāpēc, ka tā liek mums nomirt par mūsu tuvākajiem.” Sākumā šī atbilde mūsdienu prātam šķiet diezgan satraucoša. Bet, kad mēs šo jautājumu aplūkojam tuvāk, mēs saredzam, ka, lai kalpotu citiem, mums par viņiem ir jāmirst; proti, mums jāatsakās no savas izpratnes un jāvērtē, vadoties pēc viņu vērtībām. Nomirt par saviem tuvākajiem nozīmē beigt viņus tiesāt, beigt viņus vērtēt un tā kļūt brīviem būt līdzjūtīgiem. Līdzjūtība nekad nevar pastāvēt līdzās spriedumam, jo ​​spriedums rada distanci, atšķirības, kas neļauj mums patiešām būt kopā ar otru.


SVĒTIE RAKSTI

Katrs no jums lai izpatīk savam tuvākajam uz labu, lai viņu celtu!

(Pāvila vēstule romiešiem 15:2) 


LŪGŠANA

Es domāju, cik tuvu es Tev varu pietuvoties un cik daudz no Tavas godības es varu turēt sevī, pirms tas izsprāgst no manis tūkstoš liesmās. Esmu nerimstošos meklējumos. Es gribu zināt, cik daudz piedzīvojumu man vēl sagatavoti.

Es zinu, ka Tava mīlestība ir pārrāvusi priekškaru, kas mūs atdalīja. Es esmu šeit ar Tevi, pat tagad, bet es gribu pietuvoties tuvāk - katru dienu. Atkal un atkal. Ar pielūgsmes vārdiem vai dvēseles klusumā. Un, kad vairs nevarēšu to noturēt tikai sevī, es Tevi slavēšu, jūsmīgi apbrīnojot!

Tu esi lielisks – mans pilnīgais prieks! Tu pārpludini manas maņas ar Savas mīlestības būtību, līdz kamēr nekas cits nenovērš manu uzmanību. Mīlestības melodijas paceļas no manas būtības dzīlēm kā instruments, ko tikai Tu spēj spēlēt. Neviens nespēj noturēt manu sirdi tā, kā Tu.

Visās manās ilgās man jāatceras, ka Tu mani mīlēji pirmais. Tu man parādīji, cik tuvu mēs varam būt – Tu dzīvo manī.


DIENAS UZDEVUMS

Izplāno vasaras piedzīvojumu kopā ar saviem tuvajiem. Ieliec to savās lūgšanās Dievam, lai Viņš palīdz šo piedzīvojumu piepildīt ar pilnīgu prieku un mīlestību kopā būšanā!

Comments


bottom of page