top of page
  • gertrudes draudze

"Mīlestības ceļā" 172. diena

RADOT NĀKAMO PASAULI


Lūgšanu cilvēki ir tie, kuri spēj atpazīt citos Mesijas seju. Tie ir cilvēki, kas dara redzamu to, kas bija apslēpts, un taustāmu to, kas nebija sasniedzams. Lūgšanu cilvēki ir vadītāji, tāpēc ka tie caur Dieva darba kustību sevī pašos precīzi spēj citus aizvest projām no apjukuma uz skaidrību. Esot līdzjūtīgi, tie spēj citus vadīt ārpus grupu slēgtajām ķēdēm uz plašāku pasaules cilvēcību. Savas izšķiroši svarīgās dziļās lūgšanas dēļ viņi spēj pārveidot saraustīto iznīcīgumu radošā darbībā, jaunas pasaules veidošanā.


SVĒTIE RAKSTI

Tiešām, Tu, ak, Kungs, esi mans patvērums! Visuaugstāko tu esi izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies tavai teltij, jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. 

(Psalms 91:9-11)


LŪGŠANA

Kungs, ļauj man glābties pie Tevis no ļaunuma dienu un nakti. Sūti Savus eņģeļus mani pasargāt. Lai kur es ietu un ar ko man būtu jāsastopas, ja Tavi eņģeļi ir ar mani, es zinu, ka būšu izglābts no jebkādām lamatām. Pat slimībai nav nekādu izredžu pie manis. Es paceļos gaisā kā ērglis naktī pāri augstām klintīm, nebaidoties no ienaidniekiem, kas atrodas zem manis. Turi mani cieši Savās stiprajās rokās, tur, kur pat visniknākie tumsas spēki nespēj mani aizskart.

Es pieķeros vienīgi Tev, jo Tu esi cerība, kas mani tur. Tu liec man patverties Savas varenās mīlestības ēnā, Tu esi Valdnieks manas sirds tronī. Brīžos, kad manā prātā plosīsies trauksmainas domas, es pievērsīšos Tavai mieru nesošajai klātbūtnei. Noliecies Tava žēlastības troņa priekšā, es varu atpūsties bez bailēm, jo Tu esi mana drošība.

Tu esi izvēlējies mani, un viss mans prieks ir Tevī. Es varu dziļi padzerties no Tavas mīlestības, es izbaudu Tavas glābšanas pilnību - vietu, kur gars, dvēsele un miesa ir Tavas klātbūtnes apklāti.


DIENAS UZDEVUMS

Šodien paliec lūgšanā par kādu konkrētu cilvēku un viņa situāciju.


Comments


bottom of page