top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 172. diena

TAVAS CIEŠANAS IR ARĪ MANAS CIEŠANAS


Līdzjūtība nozīmē pienākt tuvāk tam, kurš cieš. Taču mēs varam pienākt tuvāk otram cilvēkam vienīgi tad, kad mēs paši vēlamies kļūt viegli ievainojami. Līdzjūtīga persona saka: “Es esmu tavs brālis; es esmu tava māsa; es esmu cilvēks, trausls un mirstīgs, tieši tāds pats kā tu. Es nešausminos par tavām asarām, nedz arī baidos no tavām sāpēm. Es arī esmu raudājis. Es arī esmu jutis sāpes.” Mēs varam būt kopā ar otru tikai tad, kad otrs priekš mums pārstāj būt cits un kļūst līdzīgs mums.

Iespējams, ka tieši šis ir galvenais iemesls tam, ka dažkārt mums vieglāk ir parādīt otram žēlumu, nevis līdzjūtību. Cietējs aicina mūs apzināties mūsu pašu ciešanas. Kā es varu atbildēt uz kāda vientulību, kamēr es pats neesmu pieredzējis vientulību? Kā es varu būt līdzās cilvēkam ar invaliditāti, ja es pats atsakos atzīt savu nespēju? Kā es varu būt ar nabago, ja es pats nevēlos atzīt savu nabadzību?


SVĒTIE RAKSTI

Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud.

Vēstule romiešiem 12:15


LŪGŠANA

Es esmu Tavs. Ar neatlaidīgu nodošanos es izvēlos dzīvot ticībā. Šis ticības ceļojums ir piepildīts ar šķēršļiem, un reizēm pasaule šķiet kā neatrisināma mīkla, tomēr es skatos uz Tevi. Tu esi Roka, kas tur mani, Tas, kurš vadi mani uz patiesību.

Es atsakos no tiesībām izprast notiekošo. Tā vietā, lai tiektos darīt to, ko vienīgi Tu spēj darīt, es pacelšu savas rokas un dziedāšu Tev augstāko slavu. Kungs, apklusini caur Savu mīlestību visas šaubas un bailes. Es uzticos Tev.

Ticībā es saņemu tās atbildes, pēc kurām es ilgojos. Es neskriešu Tev pa priekšu, nedz arī atpalikšu no Tevis. Tu esi manas dzīves Kungs. Tavi apsolījumi nekad nepieviļ. Tu neesi tāds kā parasts mirstīgais, kurš saka vienu, bet dara ko pavisam citu. Tava mīlestība ir patiesa. Es zinu, ka beigu galā Tu visu sakārtosi. Es palikšu stingrs savā pārliecībā par Tevi un gūšu mieru Tavā uzticamībā.


UZDEVUMS

Ja tev rodas iespēja, šodien vienkārši uzklausi kādu, bez padomiem un iejaukšanās, esi līdzās ar savu vienkāršo klātbūtni.

bottom of page