top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 174. diena

IEAICINIET TUVĪBU ATTIECĪBĀS AR OTRU


Rūpēties vispirms nozīmē iztukšot savas sirds trauku un atļaut otram pienākt mums tuvu. Tas nozīmē paņemt projām visas tās daudzās barjeras, kas kavē mūs ieiet kopībā ar citiem. Kad mēs uzdrošināmies rūpēties, mēs atklājam, ka viss cilvēcīgais mums patiesībā nemaz nav svešs, bet gan, ka naids un mīlestība, cietsirdība un līdzjūtība, bailes un prieks ir atrodami arī mūsu pašu sirdīs. Kad mēs uzdrošināmies rūpēties, mums jāatzīst, ka tad, kad citi nogalina, arī es būtu varējis nogalināt. Kad citi spīdzina, es arī būtu varējis darīt to pašu. Kad citi dziedina, es arī varēju dziedināt. Kad citi dod dzīvību, arī es būtu varējis to darīt. Un tikai tad mēs piedzīvojam, ka varam būt klāt karavīram, kurš nogalina, apsargam, kurš slepkavo, jaunam cilvēkam, kurš spēlējas ar dzīvi tā, it kā tai nekad nepienāktu gals, kā arī vecam cilvēkam, kurš ir pārstājis spēlēties ar dzīvi, baidoties no nāves.

Godīgi atpazīstot un atzīstot mūsu visu cilvēcisko vienlīdzīgumu, mēs varam piedalīties Dieva rūpēs, Kurš nāca nevis pie varenajiem, bet pie bezspēcīgajiem, nevis lai būtu citādāks, bet tāds pats kā mēs, nevis lai paņemtu prom mūsu sāpes, bet dalītos tajās. Caur šo līdzdalību mēs varam atvērt viens otram savas sirdis un izveidot jaunu kopienu.


SVĒTIE RAKSTI

Netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti. Jo, ar kādu tiesu jūs tiesājat, ar tādu jūs tapsit tiesāti; un, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots.

(Mateja evaņģēlijs 7:1-2)


LŪGŠANA

Kungs, es netiecos būt tāds kā citi. Es nemeklēju citiem izpatikt vai arī atbilst kādām reliģiskām prasībām, es cenšos nebūt pretrunīgs. Mana vienīgā vēlme ir palikt Tev tuvu un būt tik piepildītam ar Tavu briljanto lieliskumu, ka es vēlētos, kaut spētu to izplatīt visur, kur vien es eju. Ja tas mani nodala no citiem, lai tā ir. Es vēlos būt vienīgi tas, par ko Tu esi radījis mani. Es nevalkāšu izlikšanās maskas. Es netikšu pieminēts starp farizejiem.

Tava mīlestība ir kā degošu liesmu pilna krāsns. Tava mīlestība aizdedz manu sirdi ar slavas dziemām Tev. Es zinu, ka citi mani dzird, bet es nespēju tās noturēt sevī iekšā. Lai mana degsme par Tevi izplūst no manis liesmojošās dzirkstelēs un aizdedzina citus. Tik dedzīgi es vēlos redzēt, kā citus izmaina Tavs dzīvību dodošais pieskāriens.

Es gribu `ēst un dzert` no Tevis, un drosmīgi pieņemt visu to, kas Tev ir priekš manis. Es visā pilnībā vēlos dzīvot Tavā skaistumā, es esmu ietērpts Tava skaistuma mirdzumā. Ak, kā es vēlētos, lai, kad citi raugās uz mani, viņi manī redzētu Tevi!


DIENAS UZDEVUMS

Slavē Dievu! Dziedi Viņam slavas dziesmu savā sirdī, slavas dziesmu, kas nepārstāj nekad.

Comentarios


bottom of page