top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 175. diena

DRAUGS, KURAM RŪP


Kad mēs sev godīgi pajautājam, kuras personas mūsu dzīvē mums nozīmē visvairāk, mēs bieži apjaušam, ka tie ir cilvēki, kuri tā vietā, lai dotu daudz padomu, piedāvātu risinājumus vai tūlītēju ārstēšanu, drīzāk izvēlas dalīties mūsu sāpēs, aizskarot mūsu ievainojumus ar maigu un vieglu roku. Draugs, kuram rūp, ir tāds, kurš kopā ar mums var klusēt izmisuma vai apjukuma brīžos, palikt kopā ar mums bēdu un sēru brīžos, paciest mūs nezinot, neārstējot, nedziedinot un palīdzot mums sastapt mūsu nabadzības realitāti.


SVĒTIE RAKSTI

Pateicības psalms. Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis - un ne mēs paši - par Savu tautu un par Savas ganības avīm. Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! Jo Tas Kungs ir laipnīgs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem.

(Psalms 100)


LŪGŠANA

Šīs nastas, kuras nesu, ir pārāk smagas priekš manis, Kungs. Savā izmisumā es saucu uz Tevi: es neredzu ceļu savā priekšā, jo tas ir apslēpts manām acīm. Stāvot Tava svētā mājokļa priekšā, Tu atgādini man to, ka es neesmu radīts, lai tiktu galā ar mokām, ko rada raizēšanās. Tu radīji mani, lai es dzīvotu ticībā, pilnībā uzticot Tev katru savas dzīves situāciju, tādējādi piedzīvojot prieku un brīvību.

Es neesmu pārliecināts, vai tā ir pilnīga paklausība vai lielais izmisums, kā dēļ es nolieku pie Tavām kājām šīs raizes, šaubas un bailes. Es izvēlos atdot savas dzīves grožus Tavās rokās. Kungs, pārņem kontroli un vadi mani pareizajā virzienā.

Ar pateicības pilnām lūpām es virzos tuvāk Tev. Es izvēlos atcerēties Tavu nemainīgo uzticamību, kas vijusies cauri manai dzīvei. Slava sāk plūst no manas sirds dziļumiem, tā tīra mani no raižu paliekām un vada Tava troņa priekšā. Kad mans skatiens ir pievērsts Tev, es aizmirstu, par ko es vispār biju noraizējies. Šī ir tā īstā prieka vieta!


DIENAS UZDEVUMS

Šodien apskauj kādu, kuram tas ir vajadzīgs.

Comments


bottom of page